Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Teknoloġija kwantistika Ewlenija

l-Inizjattiva Ewlenija tat-Teknoloġiji Quantum hija inizjattiva fit-tul għar-riċerka u l-innovazzjoni li għandha l-għan li tpoġġi lill-Ewropa fuq quddiem nett tat-tieni rivoluzzjoni kwantistika.

Il- Kwantum Technologies Flagship għandu l-għan li jappoġġa l-ħidma ta’ mijiet ta’ riċerkaturi kwantistiċi fuq 10 snin, b’baġit mistenni ta’ EUR 1 biljun mill-UE.

Wara l- Manifest ta’ Quantum fl-2016, tnediet l-Inizjattiva Ewlenija fl-2018, li laqqgħet flimkien l-istituzzjonijiet tar-riċerka, u l-industrija u l-finanzjaturi pubbliċi, li tikkonsolida u tespandi t-tmexxija xjentifika Ewropea u l-eċċellenza fit-teknoloġiji kwantistiċi.

l-għan tagħha huwa li tappoġġa t-trasformazzjoni tar-riċerka Ewropea f’applikazzjonijiet kummerċjali li jagħmlu użu sħiħ mill-potenzjal ta’ tfixkil tal-kwantum. Qed tiffinanzja proġetti f’erba’ oqsma ewlenin ta’ applikazzjoni:

  • il-computing kwantistiku
  • simulazzjoni kwantistika
  • komunikazzjoni kwantistika
  • sensjar kwantistiku u metroloġija


Tiffinanzja wkoll riċerka fix-xjenza bażika wara t-teknoloġiji tal-kwantum, kif ukoll attivitajiet edukattivi u ta’ kooperazzjoni internazzjonali fit-teknoloġiji tal-kwantum.

Fil-fażi ta’ ramp-up tal-Flagship (2018–2022), il-baġit globali tagħha kien ta’ EUR 152 miljun għal total ta’ 24 proġett, b’aktar minn 1,600 riċerkatur involuti.

Biex jimmarka t-tmiem ta’ din il-fażi, ġie ppubblikat rapport (.pdf) bid-dettalji tal-kisbiet tiegħu.

Żewġ proġetti prominenti kienu:

  • OpenSuperQ: sistema tal-kompjuter kwantistika ta’ prestazzjoni kompetittiva globalment ibbażata fuq ċirkwiti elettriċi integrati magħmula minn metalli superkonduttivi, li għandha tkun disponibbli f’Forschungszentrum Jülich (DE).
  • L-AZZJONI: sistema ta ‘joni maqbuda ewwel tat-tip tagħha, imħaddma minn plagg wieħed immuntat mal-ħajt u b’konsum ta’ enerġija estremament baxx ta ‘1.5 kW, simili għal dak li huwa meħtieġ biex jopera hairdryer.


Il-fażi li jmiss tal-Inizjattiva Ewlenija ta’ Quantum (iffinanzjata taħt Orizzont Ewropa) issa tinsab fi stadju avvanzat, b’baġit totali ta’ aktar minn EUR 400 miljun u aktar minn għoxrin proġett ġdid. l-għan tagħha huwa li tikkonsolida u tespandi t-tmexxija Ewropea fir-riċerka fit-teknoloġiji quantum u li tressaq ir-riżultati tar-riċerka eqreb lejn l-isfruttament industrijali. Il-Programm Ewropa Diġitali se jipprovdi finanzjament marbut addizzjonali għat-teknoloġiji kwantistiċi sabiex jiġu żviluppati u msaħħa l-kapaċitajiet diġitali strateġiċi tal-Ewropa.

l-għanijiet ta’ riċerka tal-Flagship huma msawra mill- Aġenda Strateġika ta’ Riċerka tagħha dwar it-teknoloġiji Quantum, li għaliha kkontribwew aktar minn 2,000 espert Ewropew tal-kwantum. Il-viżjoni fit-tul tagħha hija li fl-Ewropa tiżviluppa l-hekk imsejjaħ internet kwantistiku, fejn il-kompjuters kwantistiċi, is-simulaturi u s-sensuri huma interkonnessi permezz tan-netwerks tal-komunikazzjoni kwantistika.
 

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippubblika Rakkomandazzjoni dwar il-Kriptografija ta’ Wara l-Kwantum

Illum, il-Kummissjoni ppubblikat Rakkomandazzjoni dwar il-Kriptografija ta’ Wara l-Kwantum biex tħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw approċċ armonizzat bħala t-tranżizzjonijiet tal-UE għall-kriptografija ta’ wara l-quantum. Dan se jgħin biex jiġi żgurat li l-infrastrutturi u s-servizzi diġitali tal-UE jkunu siguri fl-era diġitali li jmiss.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Kwantistika

Biex tiġi sfruttata l-qawwa trasformattiva tal-kwantum, jeħtieġ li l-UE tiżviluppa ekosistema kwantistika Ewropea sħiħa li tibni fuq it-tradizzjoni tagħha ta’ eċċellenza fir-riċerka kwantistika.

Ara Wkoll