Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Teicneolaíochtaí Candamacha Suaitheanta

Tionscnamh fadtéarmach taighde agus nuálaíochta is ea Suaitheanta na dTeicneolaíochtaí Candam arb é is aidhm dó an Eoraip a chur ar thús cadhnaíochta sa dara réabhlóid chandamach.

    lógó na dTeicneolaíochtaí Cainniam Suaitheanta

Tá sé d’aidhm ag an Suaitheanta Teicneolaíochtaí Candamach tacú le hobair na gcéadta taighdeoirí candamacha thar 10 mbliana, le buiséad measta EUR 1 bhilliún ón Aontas Eorpach. Tar éis an Fhorógra Quantum in 2016, seoladh an tionscnamh suaitheanta in 2018, inar tugadh le chéile institiúidí taighde, an tionscal agus maoinitheoirí poiblí, lena ndéantar ceannaireacht eolaíoch na hEorpa agus barr feabhais i dteicneolaíochtaí candamacha a chomhdhlúthú agus a leathnú. Is é is aidhm dó tacú le taighde Eorpach a chlaochlú ina fheidhmchláir thráchtála lena mbaintear leas iomlán as acmhainneacht shuaiteach chandamach.

I gcéim mhéadaitheach an shuaitheanta (Deireadh Fómhair 2018-Meán Fómhair 2021), is é EUR 152 mhilliún a bhuiséad iomlán, do 24 thionscadal san iomlán. Tá sé ag maoiniú tionscadal i gceithre phríomhréimse iarratais:

  • ríomhaireacht chandamach
  • insamhladh candamach
  • cumarsáid chandamach
  • méadreolaíocht chandamach agus braiteachtchandamach

Ina theannta sin, maoiníonn sé taighde ar an eolaíocht bhunúsach atá taobh thiar de theicneolaíochtaí candamacha, chomh maith le gníomhaíochtaí oideachais agus comhair idirnáisiúnta i dteicneolaíochtaí candamacha.

Chun lárphointe chéim mhéadaithe an shuaitheanta a mharcáil, foilsíodhtuarascáil (.pdf) inaraibh sonraí faoina bhfuil bainte amach aige sa chéad ocht mí dhéag de ghníomhaíochtaí.

Is iad seo a leanas dhá thionscadal shuntasacha a forbraíodh le linn chéad chéim na Suaitheanta:

  • OpenSuperQ córas ríomhaireachta candamach d’fheidhmíocht iomaíoch ar fud an domhain atá bunaithe ar chiorcaid leictreacha iomlánaithe atá déanta as miotail fhorsheoltacha, a chuirfear ar fáil go luath ag Forschungszentrum Jülich (DE).
  • AQtion a chéad-de-a-chineál córas ian gafa. Ceann de na gnéithe is suntasaí den chóras seo ná go bhfuil sé faoi thiomáint ó phlocóid balla-suite amháin, agus le tomhaltas cumhachta an-íseal de 1.5 kW, úsáideann sé an méid céanna fuinnimh a theastaíonn chun citeal a fhiuchadh.

Tá tús curtha leis an gcéad chéim eile den Suaitheanta Candamach (arna mhaoiniú faoi Fís Eorpach). Comhdhlúthaíonn agus leathnaíonn sé ceannaireacht taighde na hEorpa i dteicneolaíochtaí candamacha agus tugann sé torthaí taighde níos gaire do shaothrú tionsclaíoch. Leis angClár don Eoraip Dhigiteach, cuirfear cistiú nasctha breise ar fáil do theicneolaíochtaí candamacha chun acmhainneachtaí digiteachastraitéiseacha na hEorpa a fhorbairt agus a threisiú.

Tá spriocanna taighde an shuaitheanta múnlaithe ag a Chlár Taighde Straitéiseach maidir le teicneolaíochtaí Quantum, ar rannchuidigh os cionn 2,000 saineolaí candamach Eorpach leo. Is é an fhís fhadtéarmach atá aige idirlíon candamach, mar a thugtar air, a fhorbairt san Eoraip, ina mbeidh ríomhairí candamacha, insamhlóirí agus braiteoirí idirnasctha trí líonraí cumarsáide candamaí.

 

 

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Candam

Chun leas a bhaint as cumhacht chlaochlaitheach an chandamach, ba cheart don Aontas bonn tionsclaíoch láidir a fhorbairt a chuirfidh lena thraidisiún barr feabhais sa taighde candamach.

Féach freisin