Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκή Κβαντική Υποδομή Επικοινωνίας (EuroQCI)

Η πρωτοβουλία EuroQCI αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας που θα καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών της.

    «»

Από τον Ιούνιο του 2019, και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κβαντικής Υποδομής Επικοινωνιών (EuroQCI), σηματοδοτώντας τη δέσμευσή τους στην πρωτοβουλία EuroQCI.

Οι συμμετέχουσες χώρες συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του EuroQCI. Στόχος είναι να είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι το 2027.

    Map showing which countries have signed the declaration -- all EU countries highlighted

Το EuroQCI θα διαφυλάξει ευαίσθητα δεδομένα και υποδομές ζωτικής σημασίας με την ενσωμάτωση κβαντικών συστημάτων στις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνιών, παρέχοντας ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας βασισμένο στην κβαντική φυσική. Θα ενισχύσει την προστασία των ευρωπαϊκών κυβερνητικών θεσμών, των κέντρων δεδομένων, των νοσοκομείων, των ενεργειακών δικτύων και άλλων, καθιστώντας έναν από τους κύριους πυλώνες της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του EuroQCI θα συμβάλει στην ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών ικανοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και των κβαντικών τεχνολογιών. Θα βελτιώσει επίσης την ψηφιακή κυριαρχία και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Ο EuroQCI θα περιλαμβάνει ένα επίγειο τμήμα που θα βασίζεται σε δίκτυα επικοινωνιών οπτικών ινών που συνδέουν στρατηγικούς τόπους σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και ένα διαστημικό τμήμα βασισμένο σε δορυφόρους. Θα συνδέει τα εθνικά δίκτυα κβαντικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την ΕΕ και θα παρέχει παγκόσμια κάλυψη.

Προς ένα επιχειρησιακό EuroQCI

Οι εργασίες για το EuroQCI βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, συντονίζονται από την Επιτροπή στην περίπτωση του επίγειου τμήματος, και από τον ΕΟΔ στην περίπτωση του διαστημικού τμήματος. Αυτό περιλαμβάνει τα πρώτα βήματα προς τις επιχειρησιακές υπηρεσίες κβαντικής κατανομής κλειδιών (QKD), μια εξαιρετικά ασφαλή μορφή κρυπτογράφησης, με βάση τις δραστηριότητες του έργου OPENQKD «Ορίζων 2020».

Παράλληλα, οι συμμετέχουσες χώρες αρχίζουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας. Αρχίζουν επίσης να σχεδιάζουν διασυνοριακές συνδέσεις με άλλα δίκτυα που θα λειτουργούν σε επίπεδο εδάφους και στο διάστημα.

Το EuroQCI θα κάνει χρήση καινοτόμων τεχνολογιών κβαντικής επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί από τους ερευνητές της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ εμβληματικής πρωτοβουλίας για τις κβαντικές τεχνολογίες. Η συμμετοχή των εταίρων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ΜΜΕ είναι επίσης ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες συνιστώσες του EuroQCI βασίζονται σε ευρωπαϊκές τεχνολογίες.

Η πρωτοβουλία EuroQCI αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού κβαντικού οικοσυστήματος, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των ερευνητών σε αυτόν τον τομέα και ενισχύοντας την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Η χρηματοδότηση του EuroQCI παρέχεται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», τον ΕΟΔ και εθνικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Κατά την περίοδο 2021-2022, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τη στήριξη για:

  • η ανάπτυξη ευρωπαϊκών συσκευών και συστημάτων QKD
  • ανάπτυξη και εγκατάσταση εθνικών δικτύων κβαντικών επικοινωνιών
  • μια υποδομή δοκιμών και πιστοποίησης για συσκευές, τεχνολογίες και συστήματα QKD που θα χρησιμοποιηθούν τελικά στο EuroQCI.

Κατά την περίοδο 2022-2023, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τη στήριξη των διασυνοριακών συνδέσεων μεταξύ των εθνικών δικτύων κβαντικών επικοινωνιών, καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ των γήινων και διαστημικών τμημάτων του EuroQCI.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
New world-class European supercomputer inaugurated in Italy

The Commission, together with the European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), the Italian Ministry of Universities and Research and the CINECA consortium have inaugurated Europe's latest supercomputer: LEONARDO, located at the Bologna Technopole, in Italy.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τη δρομολόγηση του IRIS², του προγράμματος ασφαλούς συνδεσιμότητας της Ένωσης

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 17 Νοεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα ασφαλούς συνδεσιμότητας της Ένωσης για την περίοδο 2023-2027, με προϋπολογισμό ύψους 2.4 δισ. EUR.

Related Content

Big Picture

Κβαντομηχανή

Για να ξεκλειδώσει τη μετασχηματιστική δύναμη του κβαντικού, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια σταθερή βιομηχανική βάση που θα βασίζεται στην παράδοση αριστείας της στην κβαντική έρευνα.

See Also

Ναυαρχίδα κβαντικών τεχνολογιών

Η εμβληματική πρωτοβουλία για τις κβαντικές τεχνολογίες είναι μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία έρευνας και καινοτομίας που έχει ως στόχο να θέσει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της δεύτερης κβαντικής επανάστασης.