Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Kõrgetasemeline mitut sidusrühma hõlmav interneti tuleviku teemaline üritus

Kõrgetasemeline mitut sidusrühma hõlmav interneti tuleviku teemaline üritus toimub Tšehhi Vabariigis Prahas 2. novembril 2022.

Üritus, mille korraldab Euroopa Komisjon koostöös Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Tšehhi Vabariigiga, toob kokku mitmeid sidusrühmi hõlmava ülemaailmse kogukonna esindajad, et edendada arengukoostöö rahastamisvahendi partnerite üldist kinnitatud visiooni avatud, vabast, ülemaailmsest, koostalitlusvõimelisest, usaldusväärsest ja turvalisest internetist. Üritusel keskendutakse lahenduste jagamisele, et rakendada interneti tuleviku deklaratsioonis sätestatud põhimõtteid.

PÄEVAKORD

KELL 8.30–9.00

Registreerimine ja tervituskohv

KELL 9.00–9:20

Tšehhi Vabariigi digiülemineku eest vastutava asepeaministri Ivan Bartošitervitussõnad

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektori Roberto Violaavasõnavõtt

9:20–10:20

Paneel: Kaasava ja avatud digituleviku edendamine ja kaitsmine: ELi ja kolmandate riikide jõupingutused

Paneelarutelu peamine eesmärk on tutvustada interneti tulevikku käsitleva deklaratsiooni aluseks olevat visiooni ja seda, kuidas DFI partnerriigid püüavad seda rakendada. See näitab, kuidas need riigid aitavad kaasa inimõiguste ja põhimõtete rakendamisele digiajastul ja juhivad seda.

See annab võimaluse kuulata ELi ja teiste arengukoostöö rahastamisvahendi partnerriikide kõrgetasemelisi poliitilisi esindajaid, et õppida, kuidas nad aitavad saavutada meie ühist eesmärki edendada kaasavat ja avatud internetti.

Osalejad:

Roberto Viola, Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektor (isiklikult)

Hiroshi Yoshida, Jaapani sise- ja kommunikatsiooniministeeriumi poliitika koordineerimise aseminister (kaugosaluse teel)

TIM Wu, Ameerika Ühendriikide presidendi tehnoloogia ja konkurentsi erinõunik (isiklikult)

Paul Ash, peaministri eriesindaja küber- ja digitaalvaldkonnas, Uus-Meremaa (isiklikult)

Tarja Fernandez – Soome välisministeeriumi küberküsimuste saadik (isiklikult)

Moderaator:

FRAN Burwell, Atlandi Nõukogu silmapaistv stipendiaat 

10:30–11:30

Mitut sidusrühma hõlmavad seminarid selle kohta, kuidas siseministeeriumi visiooni praktikas ellu viia:

(1) Inimõiguste kaitsmine veebiplatvormide ajastul (DFI põhimõte: Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse)

Osalejad:

DIMI Dimitrov, Wikimedia, Belgia (isiklikult)

Milan Zubicek, ELi valitsusküsimuste ja avaliku poliitika juht, Google, Belgia (isiklikult)

Peggy Hicks, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo, Šveits (kaug)

Victor Kapiyo, KICTAnet, Keenia (kaugosaluse teel)

Mette Finneman, demokraatia tehnoloogia algatuse projektijuht, Taani (isiklikult)

Vera Zekam, USAID tehnoloogia ja demokraatia vanemnõunik, Ameerika Ühendriigid (füüsiliselt)

Brett Solomon, Accessnow, Ameerika Ühendriigid (kaug)

Moderaator:

Prabhat Agarwal, Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (isiklikult)

(2) Interneti sulgemise ja platvormispetsiifiliste piirangute vältimine (DFI põhimõte: Ülemaailmne internet)

Osalejad:

Andrew Sullivan, internetiühiskond (kaugosalusega)

Lise Fuhr, ETNO (isiklikult)

Azadeh Akbari, Twente Ülikool (kohapeal)

Quinn McKew, artikkel 19 (isiklikult)

Yoichi Iida, Jaapan (kaugosaluse teel)

Alexander Komarov, tegevjuht Kyivstar (kaugosalus)

Moderaator:

Thibaut Kleiner, Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (isiklikult)

(3) Digikirjaoskuse edendamine digilõhe kaotamiseks (DFI põhimõte: Kaasav ja taskukohane juurdepääs internetile)

Osalejad:

Rebecca Grattan, Avast (isiklikult)

Vladimíra Dvořáková, CTU, Praha (isiklikult)

Andreas Fibiger, Microsoft Philanthropies (kaug)

Marielza Oliveira, UNESCO (füüsiliselt)

Amrita Choudhury, CCAOI (kaugosaluse teel)

Moderaator:

David Ringrose, Euroopa välisteenistus (kohapeal)

4)Noorte mõjuvõimu suurendamine oma tuleviku interneti kujundamisel: veebipõhised tavad ja juhtimismudelid (DFI põhimõte: Mitut sidusrühma hõlmav interneti haldamine)

Osalejad:

Bibek Silwal, ÜRO IGFi noortesaadik 2022 (füüsiliselt)

Oksana Prykhodko, NextGen ICANN (kaugosaluse teel)

Luke Cavanaugh, ITU Generation Connect (kaug)

Marta Musidłowska, Young IGF Poland (kaugosalusega)

Sofía Celi, IETF (kaugosaluse teel)

Anna Krupnik, Noored IGF (isiklikult)

Moderaator:

Vallarie Yiega, Keenia noorte esindaja IGF (isiklikult)

Igal paralleelsel seminaril arutab paljusid sidusrühmi hõlmav kogukond põhiprintsiipi töötasandil, tuues kohalikke näiteid ja parimaid tavasid. Igal seminaril koostatakse mitut sidusrühma hõlmav aruanne, milles tehakse kokkuvõte sellest, kuidas välisministeeriumi põhimõtteid praktikas rakendada.

Samal ajal

10:30–11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrite ümarlaud: Digitaalvaldkond ühise hüve nimel

Digitaalsete ressursside (andmed, algoritmid/standardid, andmetöötlusvõimsus) koondamine avaliku poliitika eesmärgil võib aidata lahendada mõningaid meie aja suuri probleeme: tervishoid (genoomika, võitlus vähktõve, pandeemiate vastu), kliimamuutused (looduskatastroofide prognoosimine), energeetika, arukad linnad, arukas põllumajandus.

Kuidas saavad välisministeeriumi partnerid luua selliseid „valitsuse platvorme kui teenust“ ja teha need ülemaailmse interneti osana kättesaadavaks teistele partnerriikidele ja sidusrühmadele, kes rakendavad välisministeeriumi põhimõtteid? EL on eeskujuks algatusest „Destination Earth“.

Osalejad:

Roberto Viola, Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektor (isiklikult)

Petr Očko, Tšehhi Vabariigi tööstus- ja kaubandusministeeriumi digiteerimise ja innovatsiooni aseminister (isiklikult)

Audrey Tang, Taiwani digiminister (kaugosalus)

Peter Harrell, NSC vanemdirektor, Ameerika Ühendriigid (kaugosaluse teel)

Paul Ash, peaministri eriesindaja küber- ja digitaalvaldkonnas, Uus-Meremaa (isiklikult)

Henri Verdier, digitaalvaldkonna saadik, Prantsusmaa (kohapeal)

11:30–11:45

Ühisfoto

11:30–13:00

Lõunasöök kontaktide loomiseks

KELL 13.00–13.05

Avasõnavõtt: Roberto Viola, Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektor

13.05–13:45

Üldpilt: Desinformatsiooniga seotud probleemid

Selles osas antakse ülevaade peamistest küsimustest, mis on seotud Ukraina sõjaga seotud Venemaa-meelse desinformatsiooniga, keskendudes eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnale ja Balti riikidele, mida hindavad faktikontrollijad, teadlased ja ministrid. EDMO Ukraina rakkerühm annab ülevaate oma peamistest järeldustest ning piirkondlik EDMO keskus tutvustab näiteid väärinfokampaaniate kohta piirkonnas. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ministrid kirjeldavad probleeme, millega nad oma riigis silmitsi seisavad.

Osalejad:

Jan Lipavský, Tšehhi Vabariigi välisminister (isiklikult)

Kristjan Järvan, Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister (isiklikult)

Claire Wardle, Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskuse (EDMO) Ukrain e-rakkerühm(kaugosalus)

Karina Stasiuk-Krajewska, Kesk-Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskus(CEDMO), SWPSi ülikool (füüsiline)

Leslie Miller, YouTube’i valitsuse ja avaliku poliitika valdkonna asepresident (kaugosaluse teel)

13:45–14:55

Paneel: Desinformatsioon Kesk- ja Ida-Euroopas: Ukraina sõjast saadud õppetunnid

Paneel on foorum aruteludeks platvormide, poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, et arutada platvormide poliitikat ja meetmeid, mis on võetud piirkonnas desinformatsiooni vastu võitlemiseks, ning seda, kuidas väärinfot käsitleval tegevusjuhendil põhinev uus kaasreguleerimise raamistik võimaldab täita lüngad ja kõrvaldada puudused.

Osalejad:

Daniel Braun, Euroopa Komisjoni asepresidendi kabinetiülema asetäitja, Věra Jourová (isiklikult)

Peter Erdelyi, LAKMUSZ (isiklikult)

Theo Bertram, Euroopa avaliku poliitika valdkonna asepresident TikTokis (kaugosaluse teel)

Dominika Hajdu, Globsec (füüsiliselt)

Markus Reinisch, Meta avaliku poliitika ja ülemaailmse majanduspoliitika asepresident (isiklikult)

Arutelu juht:

Felix Kartte, RESET.tech (kohapeal)

14:55–15:15

Põhisõnavõtt (lõpetamine)

Jake Sullivan – Ameerika Ühendriikide presidendi riikliku julgeoleku nõunik (kinnitamisel kohapeal või kaugkoosolekuna)

Věra Jourová, Euroopa Komisjoni asepresident väärtuste ja läbipaistvuse küsimustes (füüsiliselt)

15:15–17:15

Võrgujoogid

Välisministeeriumis, mis käivitati 28. aprillil 2022 ja mida toetab üle 60 partneri kogu maailmast, esitatakse visioon ja põhimõtted usaldusväärsest internetist, mis on avatud, vaba, ülemaailmne, koostalitlusvõimeline, usaldusväärne ja turvaline. Jõupingutused selle positiivse tegevuskava edendamiseks interneti tuleviku jaoks on muutunud praegusel geopoliitilisel maastikul asjakohasemaks. Sellega seoses on üha olulisem tõhustada oma tegevust, et muuta internet kõigile turvaliseks ja usaldusväärseks ruumiks, kus on kaitstud ka põhivabadused ja inimõigused, mis meil on väljaspool internetti.

Seda arvesse võttes hõlmab üritus täiskogu istungeid ja seminare, kus valitsuste esindajad ja sidusrühmad arutavad konkreetseid meetmeid, et täita interneti lubadust ühendada inimkond ja aidata demokraatlikel riikidel jõudsalt areneda, nagu on kajastatud deklaratsiooni põhimõtetes.

Ürituse teine blokk keskendub desinformatsioonile. Selles näidatakse, kuidas muuta siseministeeriumi põhimõtted konkreetseteks meetmeteks, pöörates erilist tähelepanu Venemaa-meelsele desinformatsioonile Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas. Selles osas annavad poliitikakujundajad ja valdkonna eksperdid ülevaate väärinfoga seotud peamistest küsimustest, millele järgneb kõrgetasemeline paneel, mis kaasab poliitikakujundajate platvorme ja kodanikuühiskonna organisatsioone, et arutada, kuidas saaks selliseid küsimusi uue kaasreguleerimise raamistiku ja desinformatsiooni käsitleva tugevdatud tegevusjuhendi kaudu lahendada.

Nüüd saate vaadata ürituse videosalvestist