Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Mnohostranná akce na vysoké úrovni věnovaná budoucnosti internetu

V Praze (Česká republika) se dne 2. listopadu 2022 uskuteční mnohostranná akce na vysoké úrovni věnovaná budoucnosti internetu.

Na této akci, kterou pořádá Evropská komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost a českým předsednictvím Rady Evropské unie, se setkají zástupci celosvětové mnohostranné komunity s cílem podpořit zastřešující partnery DFI, kterou schválili vize otevřeného, svobodného, globálního, interoperabilního, spolehlivého a bezpečného internetu. Akce se zaměří na sdílení řešení pro provádění zásad zakotvených v prohlášení o budoucnosti internetu.

POŘAD JEDNÁNÍ

8:30–99.

Registrace a káva na přivítanou

9:00–9:20

Uvítání Ivanem Bartošem, místopředsedou vlády České republiky pro digitalizaci

Úvodní projev: Roberto Viola, generální ředitel, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, Evropská komise

9:20–10:20

Panel: Podpora a ochrana inkluzivní a otevřené digitální budoucnosti: úsilí ze strany EU i mimo ni

Hlavním cílem tohoto panelu bude představit vizi prohlášení o budoucnosti internetu a způsob, jakým se partnerské země DFI snaží o jeho uvedení do praxe. Bude příkladem toho, jak tyto země přispívají k uplatňování lidských práv a zásad v digitálním věku a jak v tomto směru stojí v čele.

Bude to příležitost naslouchat politickým představitelům na vysoké úrovni z EU a dalších partnerských zemí DFI, aby se dozvěděli, jak přispívají k našemu společnému cíli, kterým je podpora otevřeného internetu podporujícího začlenění.

Účastníci:

Roberto Viola, generální ředitel, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, Evropská komise (osobně)

Hiroshi Yoshida, náměstek ministra pro koordinaci politik, ministerstvo vnitra a komunikací, Japonsko (na dálku)

TIM Wu, zvláštní poradce prezidenta Spojených států pro technologie a hospodářskou soutěž (osobně)

Paul Ash, zvláštní zástupce předsedy vlády pro kybernetickou a digitální oblast, Nový Zéland (osobně)

Tarja Fernandezová – velvyslankyně pro kybernetické záležitosti, ministerstvo zahraničních věcí, Finsko (osobně)

Moderátor:

FRAN Burwell, vynikající spolupracovník Atlantické rady 

10:30–11:30

Semináře se zapojením více zúčastněných stran na téma, jak naplňovat vizi DFI v praxi:

(1) Ochrana lidských práv ve věku on-line platforem (zásada DFI: Ochrana lidských práv a základních svobod“

Účastníci:

DIMI Dimitrov, Wikimedia, Belgie (osobně)

Milan Zubicek, manažer vlády a veřejné politiky EU, Google, Belgie (osobně)

Peggy Hicks, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Švýcarsko (distančně)

Victor Kapiyo, KICTAnet, Keňa (distančně)

Mette Finneman, projekt vedoucí iniciativy Tech pro demokracii, Dánsko (osobně)

Vera Zekam, vedoucí poradkyně USAID pro technologie a demokracii, Spojené státy (osobně)

Brett Solomon, Accessnow, Spojené státy (distančně)

Moderátor:

Prabhat Agarwal, Evropská komise, GŘ CONNECT (osobně)

(2) Prevence odstavení internetu a omezení specifických pro jednotlivé platformy (zásada DFI: Globální internet)

Účastníci:

Andrew Sullivan, internetová společnost (distančně)

Lise Fuhr, ETNO (osobně)

Azadeh Akbari, Univerzita v Twente (osobně)

Quinn McKew, článek 19 (osobně)

Yoichi Iida, Japonsko (distančně)

Alexander Komarov, výkonný ředitel Kyivstar (na dálku)

Moderátor:

Thibaut Kleiner, Evropská komise, GŘ CONNECT (osobně)

(3) Podpora digitální gramotnosti s cílem překlenout digitální propast (zásada DFI: Inkluzivní a cenově dostupný přístup k internetu)

Účastníci:

Rebecca Grattan, Avast (osobně)

Vladimíra Dvořáková, ČTÚ, Praha (osobně)

Andreas Fibiger, Microsoft Philanthropies (distanční)

Marielza Oliveira, UNESCO (osobně)

Amrita Choudhury, CCAOI (distanční)

Moderátor:

David Ringrose, Evropská služba pro vnější činnost (osobně)

Posílení postavení mladých lidí při utváření jejich budoucího internetu: on-line postupy a modely řízení (zásada DFI: Správa internetu se zapojením mnoha zúčastněných stran)

Účastníci:

Bibek Silwal, velvyslanec mládeže IGF 2022 (osobně)

Oksana Prykhodko, NextGen ICANN (distanční)

Luke Cavanaugh, ITU Generation Connect (distanční)

Marta Musidłowska, Mladé IGF Polsko (distančně)

Sofía Celi, IETF (distančně)

Anna Krupnik, Mladé IGF (osobně)

Moderátor:

Vallarie Yiega, zástupkyně keňského mládeži IGF (osobně)

Během každého souběžného semináře bude komunita zúčastněných stran diskutovat o klíčové zásadě na pracovní úrovni a poskytne místní příklady a osvědčené postupy. Z každého semináře bude vypracována zpráva zahrnující více zúčastněných stran, v níž bude shrnuto, jak lze zásady DFI uplatňovat v praxi.

Současně

10:30–11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání ministrů u kulatého stolu: Digitální technologie pro společné blaho

Sdílení digitálních zdrojů (data, algoritmy/standardy, výpočetní výkon) pro účely veřejné politiky může pomoci řešit některé velké výzvy naší doby: zdravotní péče (genomie, boj proti rakovině, pandemie), změna klimatu (předvídání přírodních katastrof), energetika, inteligentní města, inteligentní zemědělství.

Jak mohou partneři DFI zřídit takové „vládní platformy jako službu“ a zpřístupnit je v rámci globálního internetu dalším partnerským zemím a zúčastněným stranám uplatňujícím zásady DFI? Příkladem iniciativy Cíl Země bude EU.

Účastníci:

Roberto Viola, generální ředitel, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, Evropská komise (osobně)

Petr Očko, náměstek ministra pro digitalizaci a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká republika (osobně)

Audrey Tang, ministr pro digitální oblast, Tchaj-wan (distančně)

Peter Harrell, vedoucí ředitel NSC, Spojené státy (distančně)

Paul Ash, zvláštní zástupce předsedy vlády pro kybernetickou a digitální oblast, Nový Zéland (osobně)

Henri Verdier, digitální velvyslanec, Francie (osobně)

11:30–11:45

Společná fotografie

11:30–13:00

Pracovní oběd

13:00–13:05

Úvodní projev: Roberto Viola, generální ředitel, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, Evropská komise

13:05–13:45

Úvod: Výzvy spojené s dezinformacemi

Tato část poskytne přehled hlavních otázek souvisejících s proruskými dezinformacemi v souvislosti s válkou na Ukrajině se zaměřením zejména na oblast střední a východní Evropy a pobaltských států, jak bylo posouzeno ověřovateli faktů, výzkumnými pracovníky a ministry. Pracovní skupina EDMO pro Ukrajinu poskytne přehled svých klíčových zjištění a regionální centrum EDMO představí příklady dezinformačních kampaní v regionu. Ministři ze střední a východní Evropy popíší výzvy, kterým čelí ve svých zemích.

Účastníci:

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí České republiky (osobně)

Kristjan Järvan, ministr pro podnikání a informační technologie Estonské republiky (osobně)

Claire Wardleová, pracovní skupina Evropské observatoře pro digitální média (EDMO) pro Ukraine (distančně)

Karina Stasiuk-Krajewska, Středoevropské středisko pro sledování digitálníchmédií(CEDMO), SWPS University (osobně)

Leslie Miller, místopředsedkyně pro vládní záležitosti a veřejnou politiku YouTube (na dálku)

13:45–14:55

Panel: Dezinformace ve střední a východní Evropě: poučení z války na Ukrajině

Panel bude fórem pro diskusi mezi platformami, tvůrci politik a organizacemi občanské společnosti s cílem diskutovat o politikách platforem a opatřeních přijatých v regionu za účelem boje proti dezinformacím a o tom, jak nový společný regulační rámec založený na kodexu zásad boje proti dezinformacím umožní zaplnit mezery a řešit nedostatky.

Účastníci:

Daniel Braun, zástupce vedoucího kabinetu místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (osobně)

Peter Erdelyi, LAKMUSZ (osobně)

Theo Bertram, místopředseda pro veřejnou politiku, Evropa, TikTok (distančně)

Dominika Hajdu, Globsec (osobně)

Markus Reinisch, místopředseda Veřejná politika Evropa a globální hospodářská politika, Meta (osobně)

Moderátor:

Felix Kartte, RESET.tech (osobně)

14:55–15:15

Závěr hlavního sdělení

Jake Sullivan – poradce prezidenta Spojených států pro národní bezpečnost (bude potvrzeno osobně nebo na dálku)

Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost (osobně)

15:15–17:15

Vytváření sítí nápojů

DFI, zahájený dne 28. dubna 2022 a podporovaný více než 60 partnery z celého světa, představuje vizi a zásady důvěryhodného internetu, který je otevřený, svobodný, globální, interoperabilní, spolehlivý a bezpečný. Úsilí o podporu tohoto pozitivního programu pro budoucnost internetu nabývá na významu v současném geopolitickém prostředí. V této souvislosti je stále důležitější, abychom zintenzívnili své úsilí o to, aby se internet stal bezpečným a důvěryhodným prostorem pro všechny, v němž jsou základní svobody a lidská práva, které držíme mimo internet, chráněny i on-line.

V této souvislosti bude tato akce zahrnovat plenární zasedání a semináře, na nichž budou zástupci vlád spolu se zúčastněnými stranami jednat o konkrétních opatřeních s cílem splnit slib internetu týkající se propojení lidstva a pomoci prosperovat demokraciím, jak je uvedeno v zásadách uvedených v prohlášení.

Druhý blok akce se zaměří na dezinformace. Ukáže, jak převést zásady DFI do konkrétních opatření, se zvláštním zaměřením na dezinformace související s Ruskem v regionu střední a východní Evropy. Během této části představí tvůrci politik a odborníci v této oblasti přehled hlavních otázek souvisejících s dezinformacemi, po nichž bude následovat panel na vysoké úrovni, který zapojí platformy tvůrců politik a organizace občanské společnosti do diskuse o tom, jak lze tyto otázky řešit prostřednictvím nového společného regulačního rámce a posíleného kodexu zásad boje proti dezinformacím.

Živý přenos akce můžete sledovat zde.