Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Проява на високо равнище с участието на множество заинтересовани страни относно бъдещето на интернет

Многостранната проява на високо равнище относно бъдещето на интернет ще се проведе в Прага, Чешка република, на 2 ноември 2022 г.

Проявата, организирана от Европейската комисия в координация с Европейската служба за външна дейност и чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз, ще събере представители на международната общност с участието на множество заинтересовани страни, за да популяризират всеобхватните партньори на DFI, които одобриха визия за отворен, свободен, глобален, оперативно съвместим, надежден и сигурен интернет. Проявата ще се съсредоточи върху споделянето на решения за прилагане на принципите, залегнали в Декларацията за бъдещето на интернет (DFI).

ДНЕВЕН РЕД

8: 30—9: 00 Ч.

Регистрация и посрещане с кафе

9: 00—9: 20 Ч.

Приветствие от Иван Бартош, заместник министър-председател по въпросите на цифровизацията на Чешката република

Встъпително изказване на Roberto Viola, генерален директор, Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия

9:20—10:20

Панел: Насърчаване и гарантиране на приобщаващо и отворено цифрово бъдеще: усилия от страна на ЕС и извън него

Основната цел на този панел ще бъде да представи визията, залегнала в Декларацията за бъдещето на интернет (DFI), и как страните партньори по DFI се опитват да я приведат в действие. Тя ще покаже как тези държави допринасят и играят водеща роля в прилагането на правата на човека и принципите в ерата на цифровите технологии.

Това ще бъде възможност да се изслушат високопоставени политически представители от ЕС и от други държави партньори на DFI, за да се научи как те допринасят за нашата обща цел за насърчаване на приобщаващ и отворен интернет.

Участници в обучението:

Roberto Viola, генерален директор, Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия (присъствено)

Hiroshi Yoshida, заместник-министър по въпросите на координацията на политиките, Министерство на вътрешните работи и комуникациите, Япония (дистанционно)

TIM Wu, специален съветник по технологиите и конкуренцията към президента на Съединените щати (присъствено)

Paul Ash, специален представител на министър-председателя за кибернетичното и цифровото пространство, Нова Зеландия (присъствено)

Tarja Fernandez — посланик по въпросите на киберпространството, Министерство на външните работи, Финландия (присъствено)

Водещ:

FRAN Burwell, отличаващ се съучастник в Атлантическия съвет 

10:30—11:30

Семинари с участието на множество заинтересовани страни относно начините за практическо изпълнение на визията за DFI:

(1) Защита на правата на човека в епохата на онлайн платформите (принцип DFI: Защита на правата на човека и основните свободи)

Участници в обучението:

ДИМИ Димитров, Викимедия, Белгия (лично)

Милан Зубичек, мениджър по правителствените въпроси и публичната политика на ЕС, Гугъл, Белгия (присъствено)

Peggy Hicks, СВКПЧ, Швейцария (дистанционно)

Victor Kapiyo, KICTAnet, Кения (дистанционно)

Mette Finneman, ръководител на проект за инициативата „Технологии за демокрация“, Дания (присъствено)

Vera Zekam, старши съветник по технологиите и демокрацията на USAID, Съединени щати (присъствено)

Брет Соломон, Достъп, Съединени щати (дистанционно)

Водещ:

Prabhat Agarwal, Европейска комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (присъствено)

(2) Предотвратяване на спирането на интернет и специфични за платформите ограничения (принцип на DFI: Глобален интернет)

Участници в обучението:

Andrew Sullivan, Интернет общество (дистанционно)

Lise Fuhr, ETNO (лично)

Azadeh Akbari, Университет на Твенте (присъствено)

Quinn McKew, член 19 (лично)

Yoichi Iida, Япония (дистанционно)

Александър Комаров, главен изпълнителен директор Киевстар (дистанционно)

Водещ:

Thibaut Kleiner, Европейска комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (присъствено)

(3) Насърчаване на цифровата грамотност за преодоляване на цифровото разделение (принцип на DFI: Приобщаващ достъп до интернет на достъпни цени)

Участници в обучението:

Rebecca Grattan, Awide (лично)

Vladimíra Dvořáková, CTU, Прага (присъствено)

Andreas Fibiger, Microsoft Philanthropies (дистанционно)

Marielza Oliveira, ЮНЕСКО (присъствено)

Amrita Choudhury, CCAOI (дистанционно)

Водещ:

David Ringrose, Европейска служба за външна дейност (присъствено)

(4) овластяване на младите хора да оформят бъдещия си интернет: онлайн практики и модели на управление (принцип на DFI: Управление на интернет с участието на множество заинтересовани страни)

Участници в обучението:

Bibek Silwal, младежки посланик на IGF на ООН за 2022 г. (присъствено)

Oksana Prykhodko, NextGen ICANN (дистанционно)

Luke Cavanaugh, ITU Generation Connect (дистанционно)

Marta Musidłowska, Young IGF Полша (дистанционно)

Sofía Celi, IETF (дистанционно)

Anna Krupnik, Young IGF (присъствено)

Водещ:

Vallarie Yiega, младежки представител на Кения IGF (присъствен)

По време на всеки паралелен семинар многостранната общност ще обсъди ключов принцип на работно равнище, като предостави примери и най-добри практики на местно равнище. От всеки семинар ще бъде изготвен доклад с участието на множество заинтересовани страни, в който ще бъде обобщено как принципите на DFI могат да бъдат приведени в действие на практика.

Паралелна проява

10:30—11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръгла маса наминистрите: Цифрови технологии за общото благо

Обединяването на цифрови ресурси (данни, алгоритми/стандарти, изчислителна мощност) за целите на обществената политика може да помогне за справяне с някои от големите предизвикателства на нашето време: здравеопазването (геномика, борба с рака, пандемиите), изменението на климата (предвиждане на природни бедствия), енергетиката, интелигентните градове, интелигентното селско стопанство и др.

Как партньорите по DFI могат да създадат такива „правителствени платформи като услуга“ и да ги направят достъпни като част от глобалния интернет за други държави партньори и заинтересовани страни, прилагащи принципите на DFI? ЕС ще даде пример за инициативата Destination Earth.

Участници в обучението:

Roberto Viola, генерален директор, Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия (присъствено)

Petr Očko, заместник-министър на цифровизацията и иновациите, Министерство на промишлеността и търговията, Чешка република (присъствено)

Audrey Tang, министър на цифровите технологии, Тайван (дистанционно)

Peter HARRELL, старши директор на NSC, САЩ (дистанционно)

Paul Ash, специален представител на министър-председателя за кибернетичното и цифровото пространство, Нова Зеландия (присъствено)

Henri Verdier, посланик на цифровите технологии, Франция (присъствено)

11:30—11:45

Обща снимка

11:30—13:00

Обяд за създаване на контакти

13: 00—13: 05 Ч.

Встъпително изказване: Roberto Viola, генерален директор, Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия

13: 05—13: 45 Ч.

Лице, което определя мястото: Предизвикателствата, свързани с дезинформацията

В тази част ще бъде направен преглед на основните въпроси, свързани с проруската дезинформация във връзка с войната в Украйна, като се обърне специално внимание на региона на Централна и Източна Европа и балтийските държави, оценени от проверители на факти, изследователи и министри. Работната група на EDMO за Украйна ще направи преглед на основните си констатации, а регионалният център на EDMO ще представи примери за кампании за дезинформация в региона. Министрите от региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще опишат предизвикателствата, пред които са изправени в съответните си държави.

Участници в обучението:

Jan Lipavský, министър на външните работи, Чешка република (присъствено)

Kristjan Järvan, министър на предприемачеството и информационните технологии на Република Естония (присъствено)

Claire Wardle, Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO)

Karina Stasiuk-Krajewska, Централна европейска обсерватория за цифрови медии (CEDMO), Университет SWPS (присъствено)

Лесли Милер, заместник-председател на Комисията по въпросите на държавната политика, Публична политика в YouTube (дистанционно)

13:45—14:55

Панел: Дезинформацията в Централна и Източна Европа: поуки от войната в Украйна

Панелът ще предостави форум за дискусии между платформите, създателите на политики и организациите на гражданското общество за обсъждане на политиките и мерките на платформите, предприети в региона за борба с дезинформацията, и на начина, по който новата рамка за съвместно регулиране, основана на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, ще даде възможност за запълване на пропуските и преодоляване на недостатъците.

Участници в обучението:

Даниел Браун, заместник-началник на кабинета на заместник-председателя на Европейската комисия, Вера Йоурова (присъствено)

Петер Ердейли, ЛАКМУС (лично)

Theo Bertram, заместник-председател, отговарящ за публичната политика, Европа в TikTok (дистанционно)

Dominika Hajdu, Globsec (лично)

Markus Reinisch, заместник-председател на Комисията, отговарящ за публичната политика „Европа „и „Глобалната икономическа политика“, в Meta (присъствено)

Водещ:

Felix Kartte, RESET.tech (присъствено)

14:55—15:15

Заключителна бележка

Jake Sullivan — съветник по националната сигурност на президента на Съединените щати (очаква се потвърждение лично или дистанционно)

Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за ценностите и прозрачността (присъствено)

15:15—17:15

Създаване на мрежи от напитки

DFI, стартиран на 28 април 2022 г. и подкрепен от повече от 60 партньори от цял свят, определя визията и принципите за надежден интернет, който е отворен, безплатен, глобален, оперативно съвместим, надежден и сигурен. Усилията за популяризиране на тази положителна програма за бъдещето на интернет придобиха по-голямо значение в настоящия геополитически пейзаж. В този контекст е все по-важно да ускорим действията си, за да превърнем интернет в безопасно и надеждно пространство за всички, в което основните свободи и права на човека, които притежаваме офлайн, също са защитени онлайн.

В този контекст проявата ще включва пленарни сесии, както и семинари, на които представители на правителствата заедно със заинтересованите страни ще обсъдят конкретни действия за изпълнение на обещанието на интернет да свързва човечеството и да помага на демокрациите да процъфтяват, както е отразено в принципите в декларацията.

Вторият блок на проявата ще бъде съсредоточен върху дезинформацията. Той ще покаже как да се превърнат принципите на DFI в конкретни действия, с особен акцент върху свързаната с Русия дезинформация в региона на Централна и Източна Европа. По време на тази част от презентацията, направена от създателите на политики и експертите в тази област, ще бъде направен преглед на основните въпроси, свързани с дезинформацията, последвана от група на високо равнище, която ще ангажира платформите на създателите на политики и организациите на гражданското общество да обсъдят как тези въпроси могат да бъдат решени чрез новата рамка за съвместно регулиране и укрепения Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията.

Вече можете да видите видеозаписа на събитието