Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon tutvustab uut Euroopa innovatsioonikava, et juhtida uut innovatsioonilainet

Tuginedes sisulisele tööle, mida on juba tehtud innovatsiooni edendamiseks ELis, on uue Euroopa innovatsioonikava eesmärk kiirendada innovatsiooni arendamist ja laiendamist kogu liidus ühtsete meetmete abil.

© image by Dilok Klaisataporn - Getty Images/iStock

5. juulil võttis komisjon vastu uue Euroopa innovatsioonikava, et seada Euroopa süvatehnoloogia innovatsiooni ja idufirmade uue laine eesliinile. See aitab Euroopal välja töötada uusi tehnoloogiaid kõige pakilisemate ühiskondlike probleemide lahendamiseks ja nende turuletoomiseks. Uue Euroopa innovatsioonikava eesmärk on seada Euroopa juhtivaks osalejaks üleilmsel innovatsioonimaastikul. Euroopa tahab olla koht, kus parimad andekad inimesed töötavad koos parimate ettevõtetega ning kus süvatehnoloogiline innovatsioon edeneb ja loob kogu kontinendil läbimurdelisi uuenduslikke lahendusi, mis inspireerivad kogu maailma.

Täielik pressiteade.