Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja przedstawia nowy europejski plan innowacji, aby pobudzić nową falę innowacji

W oparciu o istotne prace, które zostały już wykonane w celu wspierania innowacji w UE, nowy europejski program innowacji ma na celu przyspieszenie rozwoju i zwiększenie skali innowacji w całej Unii poprzez spójny zestaw działań.

© image by Dilok Klaisataporn - Getty Images/iStock

W dniu 5 lipca Komisja przyjęła nowy europejski program innowacji, aby Europa stała się liderem nowej fali innowacji w dziedzinie zaawansowanych technologii i przedsiębiorstw typu start-up. Pomoże on Europie w opracowaniu nowych technologii w celu sprostania najpilniejszym wyzwaniom społecznym i wprowadzenia ich na rynek. Nowy europejski program innowacji ma na celu nadanie Europie wiodącej pozycji na światowej scenie innowacji. Europa chce być miejscem, w którym najlepiej utalentowani współpracują z najlepszymi przedsiębiorstwami i gdzie rozwijają się głębokie innowacje technologiczne i tworzą przełomowe innowacyjne rozwiązania na całym kontynencie, które będą inspirować świat.

Pełny komunikat prasowy.