Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Julkaisu

Digitaalisen vuosikymmenen sähköisten terveyspalvelujen indikaattoreiden kehittämistä koskeva tutkimus

Tämä julkaiseminen perustuu vuoden 2018 varainhoitoasetuksen liitteessä 1 olevaan 3.1 kohtaan, jossa säädetään, että toimielinten verkkosivuilla julkaistaan etukäteen sopimukset, joiden arvo on enintään 138 999.99 euroa (ehdotuspyynnön viite: CNECT/LUX/2022/MVP/0027)

Euroopan komissio käynnistää piakkoin tarjouspyynnön enintään 138 999,99 euron palveluhankintasopimuksesta.

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on laatia indikaattori tai joukko indikaattoreita, joilla seurataan edistymistä kohti digitaalista vuosikymmentä koskevaa tavoitetta, jonka mukaan kaikilla Euroopan kansalaisilla on pääsy potilastietoihinsa (sähköisiin tietoihin) vuoteen 2030 mennessä. Indikaattorien olisi perustuttava selkeään ja vankkaan menetelmään tietojen keräämiseksi, jotta voidaan mitata edistymistä kohti sähköisen terveydenhuollon keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Tulokset tukevat komission valitsemaa sähköisen terveydenhuollon keskeisiä suorituskykyindikaattoreita ja tiedonkeruuta. Sen avulla voidaan vahvistaa yhteiset kriteerit, joilla taataan kansalaisille samantasoinen palvelujen saatavuus ja laatu kaikkialla Euroopassa ja helpotetaan rajatylittävää terveydenhuoltoa.

Tehtävien kesto on 9 kuukautta.

Kiinnostuneet talouden toimijat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua tarjouskilpailuun 8.4.2022 asti kirjallisesti Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastolle osoitteeseen CNECT-2022-MVP-0027@ec.europa.eu.

Tässä vaiheessa ei tehdä arviointia. Kaikkia talouden toimijoita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua tähän hankintamenettelyyn edellä mainitussa määräajassa, pyydetään jättämään tarjous. Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden kutsua myös talouden toimijoita, jotka eivät sisälly tähän ennakkoilmoitukseen vastanneiden kiinnostuneiden talouden toimijoiden luetteloon.

Talouden toimija voi harkita tarjouksen jättämistä yhtenä yksikkönä tai yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa: joko jättämällä yhteinen tarjous kumppanin (kumppanien) kanssa (olettaen, että hankintaviranomainen on yhteisvastuussa hankintaviranomaista kohtaan sopimuksen täytäntöönpanosta) ja/tai alihankintana. Jos kyseessä on yhteinen tarjous kumppanin (kumppanien) kanssa, kaikki kumppanit on yksilöitävä kiinnostuksenilmaisussa, eikä niitä voida muuttaa hankintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa.

Ainoastaan ne ehdokkaat, jotka hankintaviranomainen on kutsunut osallistumaan tähän hankintamenettelyyn, voidaan hyväksyä.

Ennakkoilmoitukseen antamansi vastauksen käsittelyyn kuuluu henkilötietojen (kuten nimen ja osoitteen) tallentaminen ja käsittely. Tällaisia tietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. Jollei toisin mainita, kaikkien pyydettyjen henkilötietojen on kirjattava kiinnostuksenne osallistua tarjouskilpailuun, ja rekisterinpitäjä käsittelee niitä ainoastaan tätä tarkoitusta varten. Hakijalla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja korjata virheelliset tai puutteelliset tiedot. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit kääntyä rekisterinpitäjän puoleen.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat tietosuojaselosteessa.

Lisäksi Teillä on oikeus saattaa henkilötietojenne käsittelyä koskeva asia milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tätä ennakkoilmoitusta varten rekisterinpitäjä on viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston suunnittelusta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavan yksikön päällikkö, resurssi- ja tukiosasto. Hakijan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset voidaan osoittaa rekisterinpitäjälle käyttämällä tämän ennakkoilmoituksen kohdassa ”Tämän tarjouspyynnön kohde” mainittua sähköpostiosoitetta ja ilmoittamalla ennakkoilmoituksen viitetiedot.