Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikace

Studie o vývoji ukazatelů elektronického zdravotnictví digitální dekády

Toto zveřejnění se provádí podle bodu 3.1 přílohy 1 finančního nařízení z roku 2018, který stanoví, že zakázky v hodnotě do 138 999,99 EUR musí být zveřejněny ex ante na internetových stránkách orgánů (odkaz na výzvu: CNECT/LUX/2022/MVP/0027)

Evropská komise brzy vyhlásí výzvu k podávání nabídek na zakázku na služby v maximální hodnotě 138 999,99 EUR.

Účelem této výzvy k podávání nabídek je připravit ukazatel nebo soubor ukazatelů pro sledování pokroku při plnění cíle digitální dekády, aby všichni evropští občané měli do roku 2030 přístup ke svým lékařským záznamům (elektronickým záznamům). Ukazatele by měly být založeny na jasné a spolehlivé metodice pro shromažďování údajů za účelem měření pokroku směrem ke klíčovým ukazatelům výkonnosti elektronického zdravotnictví (KPI). Výsledky podpoří výběr klíčových ukazatelů výkonnosti elektronického zdravotnictví a shromažďování údajů pro ně ze strany Komise. Umožní stanovit společná kritéria s cílem zaručit stejnou úroveň dostupnosti a kvality služeb pro občany v celé Evropě a usnadnit poskytování přeshraniční zdravotní péče.

Doba trvání úkolů bude 9 měsíců.

Hospodářské subjekty, které mají zájem o účast ve výzvě k podávání nabídek, mohou vyjádřit svůj zájem o účast v nabídkovém řízenído 8. dubna 2022 písemně na adresu GŘ CONNECT Evropské komise, a to na této funkční e-mailové schránce CNECT-2022-MVP-0027@ec.europa.eu.

V této fázi se neprovádí žádné hodnocení. Všechny hospodářské subjekty, které vyjádřily zájem o účast v tomto zadávacím řízení ve výše uvedené lhůtě, budou následně vyzvány k podání nabídky. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny na seznamu zainteresovaných hospodářských subjektů, které odpověděly na toto oznámení ex ante.

Hospodářský subjekt může zvážit předložení nabídky jako jediný subjekt nebo ve spolupráci s jinými poskytovateli služeb: buď předložením společné nabídky s partnerem (partnery) (za předpokladu společné a nerozdílné odpovědnosti vůči veřejnému zadavateli za plnění zakázky) a/nebo prostřednictvím subdodávek. V případě společné nabídky s partnerem (partnery) musí být všichni partneři uvedeni při vyjádření zájmu a nelze je v další fázi zadávacího řízení měnit.

Přípustné budou pouze uchazeči, kteří byli veřejným zadavatelem vyzváni k účasti v tomto zadávacím řízení.

Zpracování vaší odpovědi na reklamu ex ante bude zahrnovat zaznamenávání a zpracování osobních údajů (např. vašeho jména a adresy). Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny požadované osobní údaje vyžadovány pro registraci vašeho zájmu o účast ve výzvě k podávání nabídek a správce údajů je bude zpracovávat výhradně za tímto účelem. Máte právo na požádání získat přístup ke svým osobním údajům a nepřesné či neúplné údaje opravit. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je zaslat správci údajů.

Podrobnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Máte právo kdykoli se obrátit na Evropského inspektora ochrany údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Pro účely této reklamy ex ante je správcem údajů vedoucí oddělení „Plánování a dodržování předpisů“, ředitelství „zdroje a podpora“, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie. Veškeré dotazy týkající se zpracování osobních údajů uchazeče lze zaslat správci údajů prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v bodě „Účel této výzvy k podávání nabídek“ této reklamy ex ante a uvedením odkazu na reklamu ex ante.