Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lapsille (BIK+) – Lainsäädäntökokoelma

Tämä asiakirja kokoaa yhteen EU:n viralliset tekstit, jotka koskevat lapsia digitaalisessa maailmassa.

graphic of two children, one using a laptop

Tässä asiakirjassa on kooste nykyisistä EU:n virallisista teksteistä, jotka koskevat lapsia digitaalisessa maailmassa. Siinä esitetään yhteenveto asiaan liittyvistä laeista, lainsäädäntöehdotuksista, strategioista ja toimenpiteistä, joilla luodaan puitteet lasten internetin parantamista koskevalle eurooppalaiselle strategialle (BIK+).

Kooste asiaankuuluvasta BIK±lainsäädännöstä ja -politiikasta EN (.pdf)

Tutustu kokoelmaan valitsemallasi kielellä:

BG А CS А DA Ê DE Ê EL А ENА ESА ETА FIА FRА GAА HRА HUА ITА LTАMT АNL А PL А PT А RO А SL А SK А SV