Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+) – õigusaktide kogumik

Sellesse dokumenti on koondatud ELi ametlikud tekstid laste kohta digitaalmaailmas.

European strategy for a better Internet for kids (BIK+) - Compendium of legislation

Käesolevas dokumendis, mis koosneb olemasolevatest ELi ametlikest tekstidest laste kohta digitaalmaailmas, esitatakse ülevaade seonduvatest õigusaktidest, seadusandlikest ettepanekutest, strateegiatest ja meetmetest lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+) konteksti asetamiseks.

2024. aasta ajakohastamisel võetakse arvesse kõiki alates 2022. aastasttoimunud muutusi, sealhulgas digiteenuste õigusakti sätteid laste ja alaealiste kaitsmiseks internetis. 

2024. aasta väljaanne on peagi kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltesväljaannete talituseveebisaidil (praegu ainult inglise keeles).

************

Seniks võite tutvuda 2022. aasta väljaande tõlgetega:

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSLSKSV