Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +) — Сборник със законодателни актове

Настоящият документ обединява официални текстове на ЕС относно децата в света на цифровите технологии.

graphic of two children, one using a laptop

Като сборник от съществуващите официални текстове на ЕС, свързани с децата в света на цифровите технологии, настоящият документ предоставя резюме на свързаните с тях закони, законодателни предложения, стратегии и мерки за поставяне в контекст на европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +).

Сборник на съответните BIK + законодателство и политика EN (.pdf)

Разгледайте сборника на предпочитания от вас език:

БЪЛГАРИЯ, CSЩЕДАДЕВЪЗМОЖНОСТДАСЕУСТАНОВИДАЛИЕНЕОБХОДИМОДАСЕГАРАНТИРА,ЧЕЕНЕОБХОДИМОДАСЕГАРАНТИРА,ЧЕ