Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+) – přehled právních předpisů

Tento dokument sdružuje formální texty EU týkající se dětí v digitálním světě.

European strategy for a better Internet for kids (BIK+) - Compendium of legislation

Tento dokument, který je souhrnem stávajících formálních textů EU týkajících se dětí v digitálním světě, poskytuje přehled souvisejících právních předpisů, legislativních návrhů, strategií a opatření pro zasazení evropské strategie pro lepší internet pro děti (BIK+) do souvislostí.

Aktualizace z roku 2024 zohledňuje veškerý vývoj od roku 2022, včetně ustanoveníaktu odigitálních službách na ochranu dětí a nezletilých osob online.

Vydání v roce 2024 bude brzy k dispozici ve všech úředních jazycích EU na internetových stránkách Úřadu pro publikace (v současné době pouze v angličtině).

***********

Mezitím si můžete prohlédnout překlady vydání z roku 2022:

BG | CS | DA | DE | EN | ES | ET | FR | GA | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | RO | SK | SV