Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+) – Zbierka právnych predpisov

Tento dokument spája formálne texty EÚ týkajúce sa detí v digitálnom svete.

European strategy for a better Internet for kids (BIK+) - Compendium of legislation

Tento dokument obsahuje súhrn existujúcich formálnych textov EÚ týkajúcich sa detí v digitálnom svete a poskytuje prehľad súvisiacich právnych predpisov, legislatívnych návrhov, stratégií a opatrení na kontextualizáciu európskej stratégie vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+).

Prehľad príslušných právnych predpisov a politiky BIK+ EN (.pdf)

Pozrite si prehľad vo vami preferovanom jazyku:

BG [NOTRANSLATE]==DELETE ==|[ /NOTRANSLATE] CS [NOTRANSLATE]==DELETE= =|[/NOTRANSLATE] DA [NOTRANSLATE] ==DELETE==|[/NOTRANSLATE] DE Ό EL К EN Ό ES Ό ET Ό FI К FR |0|1|2[NOTRANSLATE]== DELETE ==|[/NOTRANSLATE]3[ NOTRANSLATE]==DELETE==|[/NOTRANSLATE] 4[NOTRANSLATE]==DELETE= = |[/NOTRANSLATE]5[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]6 [ NOTRANSLATE]==DELETE==| [ /NOTRANSLATE]7[NOTRANSLATE]==DELETE = =|[/NOTRANSLATE]8[NOTRANSLATE] ==DELETE==|[/NOTRANSLATE] 9 | 0[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]2[ NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]3

Aktualizácia prehľadu práve prebieha. Ustanovenia aktu o digitálnych službách nájdete na oficiálnom webovom sídle.