Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+) – Kompendium prawodawstwa

Dokument ten łączy oficjalne teksty UE dotyczące dzieci w świecie cyfrowym.

European strategy for a better Internet for kids (BIK+) - Compendium of legislation

Niniejszy dokument, który stanowi zestawienie istniejących oficjalnych tekstów UE dotyczących dzieci w świecie cyfrowym, zawiera streszczenie powiązanych aktów prawnych, wniosków ustawodawczych, strategii i środków mających na celu kontekst europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+).

Kompendium odpowiednich przepisów i polityki BIK+ EN (.pdf)

Zapoznaj się z kompendium w preferowanym języku:

BG [NOTRANSLATE]==DELETE ==|[/NOTRANSLATE] CS [NOTRANSLATE]= =DELETE==| [/NOTRANSLATE] [NOTRANSLATE]==DELETE= =|[/NOTRANSLATE] DA | DE Ļ EL ≠ EN Ļ ES ET Ļ FIFR |0|1|2[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]3[NOTRANSLATE] ==DELETE==|[/NOTRANSLATE] 4 |[ /NOTRANSLATE]5[NOTRANSLATE]==DELETE= = |6[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]7[NOTRANSLATE] ==DELETE==|[/NOTRANSLATE] 8 |[ /NOTRANSLATE]9[NOTRANSLATE]==DELETE= = |0[NOTRANSLATE]== DELETE ==|[/NOTRANSLATE]1[NOTRANSLATE] ==DELETE==|[/NOTRANSLATE] 2 [NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]3

Trwa aktualizacja kompendium. Przepisy aktu o usługach cyfrowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.