Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” (BIK+) — Tiesību aktu apkopojums

Šajā dokumentā ir apkopoti ES oficiālie teksti par bērniem digitālajā pasaulē.

European strategy for a better Internet for kids (BIK+) - Compendium of legislation

Apkopojot esošos ES oficiālos dokumentus par bērniem digitālajā pasaulē, šajā dokumentā sniegts kopsavilkums par saistītajiem tiesību aktiem, tiesību aktu priekšlikumiem, stratēģijām un pasākumiem, lai kontekstualizētu Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” (BIK+).

Attiecīgo BIK+ tiesību aktu un politikas apkopojums EN (.pdf)

Iepazīstieties ar kompendiju sev vēlamajā valodā:

BG [NOTRANSLATE]==DELETE ==|[ /NOTRANSLATE] CS [NOTRANSLATE]==DELETE= =|[/NOTRANSLATE] DA [NOTRANSLATE] ==DELETE==|[/NOTRANSLATE] DE Ύ EL Ύ EN Д ES Ύ ET Ύ FI Ύ FR |0|1|2[NOTRANSLATE]== DELETE ==|[/NOTRANSLATE]3[ NOTRANSLATE]==DELETE==|[/NOTRANSLATE] 4[NOTRANSLATE]==DELETE= = |[/NOTRANSLATE]5[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]6 [ NOTRANSLATE]==DELETE==| [ /NOTRANSLATE]7[NOTRANSLATE]==DELETE = =|[/NOTRANSLATE]8[NOTRANSLATE] ==DELETE==|[/NOTRANSLATE] 9 | 1[NOTRANSLATE]= = DELETE==|[/NOTRANSLATE]2[ NOTRANSLATE]==DELETE==|[ /NOTRANSLATE]3

Šis kompendijs tiek atjaunināts. Digitālo pakalpojumu tiesību akta noteikumus skatiet oficiālajā tīmekļa vietnē.