Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Suositus urheiluun ja muihin suoriin tapahtumiin liittyvän verkkopiratismin torjumisesta

Tämän suosituksen tarkoituksena on torjua urheiluun ja muihin suoriin tapahtumiin liittyvää piratismia verkossa.

Suorien urheilutapahtumien osalta on tarpeen kannustaa jäsenvaltioita ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä suorien urheilutapahtumien luvattoman edelleenlähettämisen estämiseksi samalla kun taataan tarvittavat takeet perusoikeuksien suojelemiseksi.

Ladattava aineisto

Commission recommendation on combating online piracy of sports and other live events
Lataa