Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Odporúčanie o boji proti online pirátstvu športových a iných podujatí naživo

Účelom tohto odporúčania je bojovať proti online pirátstvu športových a iných živých podujatí.

Pokiaľ ide o športové podujatia naživo, je potrebné nabádať členské štáty a všetky príslušné zainteresované strany, aby prijali účinné opatrenia proti neoprávnenému retransmisii živých športových podujatí a zároveň zaručili potrebné záruky na ochranu základných práv.

Stiahnuté

Commission recommendation on combating online piracy of sports and other live events
Stiahnuť