Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Preporuka o borbi protiv internetskog piratstva sporta i drugih događanja uživo

Svrha je ove Preporuke borba protiv internetskog piratstva sporta i drugih događanja uživo.

Kad je riječ o sportskim događanjima uživo, potrebno je potaknuti države članice i sve relevantne dionike da poduzmu učinkovite mjere protiv neovlaštenog reemitiranja sportskih događanja uživo, jamčeći pritom potrebne zaštitne mjere za zaštitu temeljnih prava.

Preuzimanja

Commission recommendation on combating online piracy of sports and other live events
Preuzimanje