Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Ieteikums par sporta un citu tiešraides pasākumu pirātisma apkarošanu tiešsaistē

Šā ieteikuma mērķis ir apkarot sporta un citu tiešraides pasākumu pirātismu tiešsaistē.

Attiecībā uz sporta pasākumiem tiešraidē ir jāmudina dalībvalstis un visas attiecīgās ieinteresētās personas veikt efektīvus pasākumus pret sporta pasākumu neatļautu retranslāciju tiešraidē, vienlaikus garantējot pamattiesību aizsardzībai nepieciešamos aizsardzības pasākumus.

Lejupielādēšanai

Commission recommendation on combating online piracy of sports and other live events
Lejupielādēt