Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Soovitus spordi ja muude otseürituste internetipiraatluse vastase võitluse kohta

Käesoleva soovituse eesmärk on võidelda spordi- ja muude otseürituste internetipiraatluse vastu.

Spordiürituste otseülekannete puhul on vaja julgustada liikmesriike ja kõiki asjaomaseid sidusrühmi võtma tõhusaid meetmeid spordisündmuste loata taasedastamise vastu, tagades samal ajal põhiõiguste kaitseks vajalikud kaitsemeetmed.

Allalaadimiseks

Commission recommendation on combating online piracy of sports and other live events
Laadi alla