Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Rekommendation om bekämpning av piratkopiering av idrott och andra direktsända evenemang på nätet

Syftet med denna rekommendation är att bekämpa piratkopiering av idrott och andra direktsändningar på nätet.

När det gäller direktsända idrottsevenemang är det nödvändigt att uppmuntra medlemsstaterna och alla berörda parter att vidta effektiva åtgärder mot otillåten vidaresändning av direktsända idrottsevenemang, samtidigt som nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda de grundläggande rättigheterna garanteras.

Dokument

Commission recommendation on combating online piracy of sports and other live events
Hämta