Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Препоръка относно борбата с онлайн пиратството на спортни и други събития на живо

Целта на настоящата препоръка е да се води борба с онлайн пиратството на спортни и други събития на живо.

По отношение на спортните събития на живо е необходимо да се насърчават държавите членки и всички съответни заинтересовани страни да предприемат ефективни мерки срещу неразрешеното препредаване на спортни събития „на живо“, като същевременно се гарантират необходимите гаранции за защита на основните права.

Документи за изтегляне

Commission recommendation on combating online piracy of sports and other live events
Изтегляне