Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Zalecenie w sprawie zwalczania piractwa wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo w internecie

Celem niniejszego zalecenia jest zwalczanie piractwa wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo w internecie.

W odniesieniu do wydarzeń sportowych na żywo należy zachęcać państwa członkowskie i wszystkie zainteresowane strony do podejmowania skutecznych środków przeciwko niedozwolonej retransmisji wydarzeń sportowych na żywo, przy jednoczesnym zagwarantowaniu niezbędnych zabezpieczeń w celu ochrony praw podstawowych.

Pliki do pobrania

Commission recommendation on combating online piracy of sports and other live events
Pobierz