Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Komissio haastattelee sidosryhmiä foorumien ja yritysten välistä tarkastelua varten

Foorumin ja yritysten välisen asetuksen (P2B) suunnitellun uudelleentarkastelun yhteydessä komissio arvioi parhaillaan asetuksen tähänastisia vaikutuksia.

P2B- asetuksen (asetus (EU) 2019/1150)suunnitellun uudelleentarkastelun yhteydessä komissio arvioi parhaillaan asetuksen tähänastisia vaikutuksia. P2B-asetuksella pyritään varmistamaan yrityskäyttäjien oikeudenmukainen, avoin ja ennakoitava kohtelu alustojen avulla, tarjoamaan tehokkaampia vaihtoehtoja riitojenratkaisuun ja luomaan ennakoitava ja innovaatioystävällinen sääntely-ympäristö alustoille EU:ssa.

Tutkimuksen ja politiikan analysointikeskus PPMI haastattelee parhaillaan sidosryhmiä asetuksen vaikutuksista ja niiden kokemuksista lähes kahden vuoden aikana sen soveltamisen alkamisesta.

Jos olet yrityskäyttäjä, joka käyttää verkkoalustoja, verkkoalustaa tai hakukonetta, joka noudattaa alustojen ja yritysten välisiä suhteita koskevaa asetusta, sinua kannustetaan osallistumaan haastatteluprosessiin.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja kaikki vastaukset pysyvät luottamuksellisina. Lisäksi kerätyt vastaukset anonymisoidaan perusteellisesti ja kaikki tunnistettavat tiedot poistetaan. Voit myös jakaa tämän pyynnön edelleen, jos tiedät sopivan haastattelukumppanin.

Voit kirjautua haastatteluun, joka kestää touko-kesäkuussa 2022.