Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma: Komissio kehottaa investoimaan matkailun ja kulttuuriperinnön data-avaruuteen

Komissio on tänään käynnistänyt uusia ehdotuspyyntöjä Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmissa digitaalisten valmiuksien vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa.

photo of a tourist on a historic square using Virtual Reality device

iStock photo Getty images plus

Ehdotuspyyntöihin voivat osallistua yritykset, julkishallinnot ja muut tahot EU:n jäsenvaltioista, EFTA-/ETA-maista ja assosioituneista maista. Näihin ehdotuspyyntöihin osoitettuihin hankkeisiin osoitetaan yli 12 miljoonaa euroa, joilla tuetaan edelleen data-avaruuksien luomista, joka on EU:ndatastrategian kulmakivi.

Näihin Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ehdotuspyyntöihin myönnetään 8 miljoonaa euroa avustuksina hankkeille, ja ne ovat jatkoa komission äskettäiselle tiedonannolle yhteisen eurooppalaisen matkailun data-avaruuden rakentamisesta. Euroopan matkailun data-avaruus on matkailun siirtymäpolun keskeinen tuotos, joka tekee matkailun ekosysteemistä selviytymiskykyisemmän, digitaalisemman ja kestävämmän. Data-avaruus edistää datan jakamista matkailuyritysten, matkailukohteiden ja viranomaisten välillä, mikä vaikuttaa tuottavuuteen, viherryttämiseen ja kestävyyteen, innovatiivisiin liiketoimintamalleihin ja osaamisen parantamiseen. Tämä auttaa matkailukohteita ymmärtämään paremmin, mitä matkailijoita etsivät, ja räätälöidä tarjontaansa sen mukaisesti tai ennustaa, milloin matkailijat todennäköisesti tulevat, ja antaa matkakohteille mahdollisuuden suunnitella matkakohteita.

Suunnitteilla on myös 4 miljoonan euron lisäinvestointi kulttuuriperintöön tarkoitetun data-avaruuden käyttöönottoon. Näin lisätään korkealaatuista eurooppalaista kulttuurisisältöä erityisesti 3D-alueella, edistetään digitoitujen kulttuuriresurssien uudelleenkäyttöä ja tarjotaan yhteisölle enemmän mahdollisuuksia tarjota rikastettuja palveluja kehittyneiden teknologioiden käytön ansiosta.

Nämä investoinnit jatkavat Euroopan komission toteuttamaa Euroopan datastrategian toteuttamista ja sen pyrkimyksiä kehittää kukoistava eurooppalainen datatalous.

Edellisen Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2021–2022 työohjelmassa luotiin perusta 12 data-avaruuden kehittämiselle yleistä etua koskevilla keskeisillä aloilla. Data-avaruuksia koskevaan työhön liittyy datan saatavuutta ja käyttöä koskevan toiminta- ja lainsäädäntökehyksen uudelleentarkastelu, datahallintosäädös ja datasäädös sekä 22. joulukuuta 2022 annetun avointa dataa koskevan direktiivin mukainen korkean lisäarvon data-aineistoja koskeva täytäntöönpanosäädös. Tänään käynnistetyllä Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ehdotuspyynnöillä vuosien 2023–2024 työohjelman puitteissa varmistetaan tämän työn jatkuminen erityisesti alakohtaisten data-avaruuksien käyttöönoton jatkamisen osalta.

Lisätietoja avustusten hakemisesta näihin ehdotuspyyntöihin on saatavilla verkossa. Vuosien 2023–2024 työohjelmaan sisältyvät muut ehdotuspyynnöt julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja

Digitaalinen Eurooppa ohjelma

Vuosien 2023–2024 työohjelmat