Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Programm Ewropa Diġitali: Il-Kummissjoni tiftaħ sejħiet biex isir investiment fi spazji tad-data għat-turiżmu u l-wirt kulturali

Illum, il-Kummissjoni fetħet sejħiet ġodda għal proposti taħt il-Programmi ta’ Ħidma 2023–2024 tal-Programm Ewropa Diġitali biex issaħħaħ il-kapaċitajiet diġitali madwar l-UE.

photo of a tourist on a historic square using Virtual Reality device

iStock photo Getty images plus

Is-sejħiet huma miftuħa għan-negozji, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u entitajiet oħra mill-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE, u l-pajjiżi assoċjati. Aktar minn EUR 12 miljun allokati għal proġetti taħt dawn is-sejħiet jiffukaw fuq l-appoġġ kontinwu għall-ħolqien ta’ spazji tad-data, pedament tal-istrateġija tal-UE għad-data.

Dawn is-sejħiet għall-Programm Ewropa Diġitali se jaraw EUR 8 miljun f’għotjiet għal proġetti u jsegwu l-komunikazzjoni reċenti tal-Kummissjoni dwar l-elementi kostitwenti għal spazju komuni Ewropew tad-data dwar it-turiżmu. L-ispazju Ewropew tad-data dwar it-turiżmu huwa riżultat ewlieni tal-perkors tat-tranżizzjoni tat-turiżmu, u jagħmel l-ekosistema tat-turiżmu aktar reżiljenti, diġitali u sostenibbli. L-ispazjutad-data se jagħti spinta lill-kondiviżjoni tad-data fost in-negozji tat-turiżmu, id-destinazzjonijiet u l-awtoritajiet pubbliċi, li se jkollu impatt fuq il-produttività, l-ekoloġizzazzjoni u s-sostenibbiltà, il-mudelli ta’ negozju innovattivi u t-titjib tal-ħiliet. Dan se jgħin lid-destinazzjonijiet turistiċi jifhmu aħjar x’qed ifittxu t-turisti u jfasslu l-offerti tagħhom kif xieraq, jew ibassru meta t-turisti x’aktarx jiġu, u jippermetti lid-destinazzjonijiet jippjanaw.

Se jkun hemm ukoll investiment ippjanat ulterjuri ta’ EUR 4 miljun għall-użu ta’ spazju tad-data għall-wirt kulturali. Dan se jagħmel aktar disponibbli kontenut kulturali Ewropew ta’ kwalità għolja, b’mod partikolari fit-3D, irawwem l-użu mill-ġdid tar-riżorsi kulturali diġitalizzati u jipprovdi aktar opportunitajiet għall-komunità biex toffri servizzi arrikkiti, bis-saħħa tal-użu ta’ teknoloġiji avvanzati.

Dawn l-investimenti jkomplu bl-introduzzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tal-Istrateġija Ewropea għad-Data u l-isforzi tagħha biex tiżviluppa ekonomija Ewropea tad-data b’saħħitha.

Taħt il-Programm ta’ Ħidma preċedenti Ewropa Diġitali 2021–2022, tpoġġiet il-pedament għall-iżvilupp ta’ 12 spazju tad-data f’oqsma ewlenin ta’ interess pubbliku. Il-ħidma fuq l-ispazji tad-data hija akkumpanjata minn rieżami tal-qafas ta’ politika u leġiżlattiv għall-aċċess u l-użu tad-data, mal-Att dwar il-Governanza tad-Data u l-Att dwar id-Data, kif ukoll l-Att ta’ Implimentazzjoni dwar settijiet tad-data ta’ valur għoli skont id-Direttiva dwar id-Data Miftuħa adottat fit-22 ta’ Diċembru 2022. Il-ftuħ tal-lum ta’ dawn is-sejħiet għal proposti tal-Programm Ewropa Diġitali taħt il-Programm ta’ Ħidma 2023–2024 jiżgura l-kontinwazzjoni ta’ din il-ħidma, b’mod partikolari fir-rigward tal-varar ulterjuri ta’ spazji tad-data settorjali.

Aktar informazzjoni dwar l-applikazzjoni għal għotjiet għal dawn is-sejħiet għal proposti hija disponibbli online. Aktar sejħiet taħt il-Programm ta’ Ħidma 2023–2024 se jiġu ppubblikati aktar tard din is-sena.

Aktar informazzjoni

Il-programm Ewropa Diġitali

Programmi ta’ Ħidma 2023–2024