Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Program za digitalno Evropo: Komisija objavlja razpise za naložbe v podatkovne prostore za turizem in kulturno dediščino

Komisija je danes objavila nove razpise za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU.

photo of a tourist on a historic square using Virtual Reality device

iStock photo Getty images plus

Razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Več kot 12 milijonov EUR, dodeljenih za projekte v okviru teh razpisov, se osredotoča na nadaljnjo podporo za vzpostavitev podatkovnih prostorov, ki so temeljstrategije EUza podatke.

Za te razpise v okviru programa za digitalno Evropo bo namenjenih 8 milijonov EUR nepovratnih sredstev za projekte, Komisija pa bo v skladu z nedavnim sporočilom o gradnikih skupnega evropskega turističnega podatkovnega prostora. Evropski turistični podatkovni prostor je ključni rezultat poti turističnega prehoda, zaradi česar je turistični ekosistem odpornejši, bolj digitalen in trajnosten. Podatkovni prostor bo spodbudil izmenjavo podatkov med turističnimi podjetji, destinacijami in javnimi organi, kar bo vplivalo na produktivnost, ekologizacijo in trajnostnost, inovativne poslovne modele in izpopolnjevanje. To bo turističnim destinacijam pomagalo bolje razumeti, kaj turisti iščejo, in ustrezno prilagoditi svojo ponudbo ali predvideti, kdaj bodo turisti verjetno prišli, ter destinacijam omogočilo načrtovanje.

Predvidene bodo tudi nadaljnje naložbe v višini 4 milijonov EUR za vzpostavitev podatkovnega prostora za kulturno dediščino. Tako bo na voljo več visokokakovostnih evropskih kulturnih vsebin, zlasti v 3D, spodbudila ponovno uporabo digitaliziranih kulturnih virov in zagotovila več priložnosti za skupnost, da ponudi obogatene storitve, zahvaljujoč uporabi napredne tehnologije.

S temi naložbami se nadaljujejo izvajanje evropske strategije za podatke s strani Evropske komisije in njena prizadevanja za razvoj uspešnega evropskega podatkovnega gospodarstva.

V okviru prejšnjega delovnega programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2022 je bila podlaga za razvoj 12 podatkovnih prostorov na ključnih področjih javnega interesa. Delo v zvezi s podatkovnimi prostori spremlja pregled politike in zakonodajnega okvira za dostop do podatkov in njihovo uporabo, akt o upravljanju podatkov in akt o podatkih ter izvedbeni akt o naborih podatkov velike vrednosti na podlagi direktive o odprtih podatkih, sprejet 22. decembra 2022. Današnja objava razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za obdobje 2023–2024 v okviru delovnega programa za obdobje 2023–2024 zagotavlja nadaljevanje tega dela, zlasti kar zadeva nadaljnjo uvedbo sektorskih podatkovnih prostorov.

Več informacij o vlogah za nepovratna sredstva za te razpise za zbiranje predlogov je na voljo na spletu. Drugi razpisi v okviru delovnega programa za obdobje 2023–2024 bodo objavljeni pozneje letos.

Več informacij

Program za digitalno Evropo

Delovni programi za obdobje 2023–2024