Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Programma “Digitālā Eiropa”: Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt tūrisma un kultūras mantojuma datu telpās

Šodien Komisija izsludināja jaunus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmām, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES.

photo of a tourist on a historic square using Virtual Reality device

iStock photo Getty images plus

Uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Vairāk nekā 12 miljoni EUR , kas piešķirti projektiem saskaņā ar šiem uzaicinājumiem, ir vērsti uz to, lai turpinātu atbalstīt datu telpu izveidi, kas irES datu stratēģijasstūrakmens.

Šie programmas “Digitālā Eiropa” uzaicinājumiem projektiem piešķirt dotācijas 8 miljonu EUR apmērā un sekos Komisijas nesenajam paziņojumam par vienotas Eiropas tūrisma datu telpas pamatelementiem. Eiropas tūrisma datu telpa ir svarīgs tūrisma pārkārtošanās ceļa rezultāts, kas padara tūrisma ekosistēmu noturīgāku, digitālāku un ilgtspējīgāku. Datu telpa veicinās datu apmaiņu starp tūrisma uzņēmumiem, galamērķiem un publiskajām iestādēm, kas ietekmēs ražīgumu, zaļināšanu un ilgtspēju, inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus un prasmju pilnveidi. Tas palīdzēs tūrisma galamērķiem labāk izprast, ko tūristi meklē, un attiecīgi pielāgot savus piedāvājumus vai prognozēt, kad tūristi varētu ierasties, un ļaus plānot galamērķus.

Tiks plānoti arī papildu ieguldījumi 4 miljonu EUR apmērā kultūras mantojuma datu telpas izvēršanai. Tas padarīs pieejamu kvalitatīvāku Eiropas kultūras saturu, jo īpaši 3D, veicinās digitalizētu kultūras resursu atkārtotu izmantošanu un sniegs sabiedrībai vairāk iespēju piedāvāt bagātinātus pakalpojumus, izmantojot progresīvas tehnoloģijas.

Šie ieguldījumi turpina Eiropas Komisijas īstenoto Eiropas Datu stratēģiju un tās centienus attīstīt plaukstošu Eiropas datu ekonomiku.

Saskaņā ar iepriekšējo programmas “Digitālā Eiropa” 2021.–2022. gada darba programmu tika izveidots pamats 12 datu telpu izveidei galvenajās sabiedrības interešu jomās. Darbu pie datu telpām papildina politikas un tiesiskā regulējuma pārskatīšana attiecībā uz piekļuvi datiem un to izmantošanu, Datu pārvaldības akts un Datu akts, kā arī 2022. gada 22. decembrī pieņemtais Īstenošanas akts par augstvērtīgām datu kopām saskaņā ar Atvērto datu direktīvu. Šodien izsludinātie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2023.–2024. gada darba programmu nodrošina šā darba turpināšanu, jo īpaši attiecībā uz nozaru datu telpu turpmāku izvēršanu.

Plašāka informācija par dotāciju pieteikšanos šiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus ir pieejama tiešsaistē. Turpmāki uzaicinājumi saskaņā ar 2023.–2024. gada darba programmu tiks publicēti vēlāk šajā gadā.

Vairāk informācijas

Programma “Digitālā Eiropa”

2023.–2024. gada darba programmas