Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Digimarkkinasäädös: Komissio nimeää kuusi portinvartijaa

Euroopan komissio on tänään nimennyt ensimmäistä kertaa kuusi portinvartijaa – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ja Microsoft – digimarkkinasäädöksen nojalla.

slide with text Digital Markets Act on purple background

European Commission

Portinvartijoiden tarjoamia ydinalustapalveluja on nimetty yhteensä 22. Näillä kuudella portinvartijalla on nyt kuusi kuukautta aikaa varmistaa digimarkkinasäädöksen velvoitteiden täysimääräinen noudattaminen kunkin nimetyn ydinalustapalvelunsa osalta.

Digimarkkinasäädöksen mukaan Euroopan komissio voi nimetä digitaaliset alustat portinvartijoiksi, jos ne tarjoavat ydinalustapalveluihin liittyvän tärkeän yhdyskäytävän yritysten ja kuluttajien välillä. Tämänpäiväiset nimeämispäätökset perustuvat 45 päivän tarkasteluprosessiin, jonka komissio toteutti sen jälkeen, kun Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft ja Samsung ilmoittivat mahdollisesta asemastaan portinvartijoina. 

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan

Digimarkkinasäädös