Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Akt o digitálních trzích: Komise určila šest strážců

Evropská komise dnes poprvé určila šest strážců – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft – podle aktu o digitálních trzích (DMA).

slide with text Digital Markets Act on purple background

European Commission

Celkem bylo určeno 22 hlavních služeb platforem poskytovaných strážci. Šest strážců bude mít nyní šest měsíců na to, aby zajistili plný soulad s povinnostmi v aktu o digitálních trzích pro každou ze svých určených hlavních služeb platforem.

V rámci aktu o digitálních trzích může Evropská komise určit digitální platformy jako „strážce brány“, pokud poskytují důležitou bránu mezi podniky a spotřebiteli v souvislosti s hlavními službami platforem. Dnešní rozhodnutí o označení následují po 45denním přezkumu, který Komise provedla poté, co společnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft a Samsung oznámily jejich potenciální status strážců. 

Kompletní tisková zpráva

Akt o digitálních trzích