Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Wet inzake digitale markten: Commissie wijst zes poortwachters aan

De Europese Commissie heeft vandaag voor het eerst zes poortwachters aangewezen — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft — in het kader van de wet inzake digitale markten (DMA).

slide with text Digital Markets Act on purple background

European Commission

In totaal zijn 22 door poortwachters aangeboden kernplatformdiensten aangewezen. De zes poortwachters hebben nu zes maanden de tijd om te zorgen voor volledige naleving van de verplichtingen van de wet digitale markten voor elk van hun aangewezen kernplatformdiensten.

In het kader van de wet inzake digitale markten kan de Europese Commissie digitale platforms als „poortwachters” aanwijzen als zij een belangrijke toegangspoort vormen tussen bedrijven en consumenten met betrekking tot kernplatformdiensten. De aanwijzingsbesluiten van vandaag volgen op een herzieningsprocedure van 45 dagen die de Commissie heeft uitgevoerd na de aanmelding door Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft en Samsungvan hun potentiële status als poortwachters. 

Volledig persbericht

De wet inzake digitale markten