Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digiturgude õigusakt: Komisjon määrab kuus sisule juurdepääsu kontrollijat

Euroopa Komisjon määras täna digiturgude õigusakti alusel esmakordselt kuus sisule juurdepääsu kontrollijat – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft.

slide with text Digital Markets Act on purple background

European Commission

Kokku on määratud 22 põhiplatvormiteenust, mida osutavad sisule juurdepääsu kontrollijad. Kuuel sisule juurdepääsu kontrollijal on nüüd kuus kuud aega, et tagada digiturgude õigusakti kohustuste täielik täitmine kõigi nende määratud põhiplatvormiteenuste puhul.

Digiturgude õigusakti alusel võib Euroopa Komisjon määrata digiplatvormid väravahoidjateks, kui need pakuvad põhiplatvormiteenustega seoses olulist väravat ettevõtjate ja tarbijate vahel. Tänased määramisotsused tehti pärast seda, kui Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft ja Samsung on teatanud oma võimalikust pääsuvalitseja staatusest. 

Pressiteate täistekst

Digiturgude õigusakt