Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Yli 240 miljoonaa euroa digitaalisten yhteyksien infrastruktuurien tukemiseen

Komissio on käynnistänyt kolmannen ehdotuspyynnön, jonka arvo on yli 240 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosiossa. Tarkoituksena on vahvistaa ultranopeiden, turvallisten ja kestävien digitaalisten infrastruktuurien käyttöönottoa.

5G sign with fiber optics background

iStock photo Getty images plus

Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosiolla edistetään gigabitti- ja 5G - verkkojen kehittämistä sekä digitaalisten runkoinfrastruktuurien kapasiteetin ja häiriönsietokyvyn parantamista sekä liikenne- ja energiaverkkojen digitalisointia.

Näihin uusiin ehdotuspyyntöihin sisältyy 5G -kattavuus liikennekäytävillä (100 miljoonaa euroa). 5G- ja Edge Cloud for Smart Communities (51 milj. euroa) ja runkoverkkoyhteydet digitaalisia Global Gateways -strategioita varten (90 miljoonaa euroa).

Kahdessa ensimmäisessä kehotetaan parantamaan 5G-yhteyksiä maaseutuyhteisöissä ja kaupunkialueilla, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus käyttää digitaalisia teknologioita ja palveluja. Ehdotuspyynnöillä tuetaan myös 5G -infrastruktuurin kehittämistä Euroopan liikennekäytävillä, esimerkiksi liikenneturvallisuuspalvelujen tukemiseksi ja gigabittiyhteyksien tarjoamiseksi ajoneuvojen käyttäjille ja matkustajille varmistaen samalla 5G/cloud-reunan integrointi.

Digitaalisia Global Gateways -strategioita koskevan ehdotuspyynnön kautta Verkkojen Eurooppa -välineellä tuetaan runkoverkkoyhteyksiä pääasiassa merenalaisten kaapeleiden kautta, jotta voidaan parantaa yhteenliitettävyysverkkojen suorituskykyä ja häiriönsietokykyä saarilla ja rannikoilla sekä syrjäisillä, syrjäisimmillä ja harvaan asutuilla alueilla sekä EU:n ja kolmansien maiden välillä. Tämä on keskeistä unionin digitaalisten verkkojen kapasiteetin ja häiriönsietokyvyn lisäämiseksi EU:n Global Gateway -strategian mukaisesti.

Laajalle levinneiden ja korkealaatuisten yhteyksien kehittäminen on yksi digitaalisen vuosikymmenen tavoitteista, minkä ansiosta EU voi saavuttaa myös tärkeitä digitaalisia tavoitteita, kuten tarpeen nopeuttaa muun muassa reunamuotoisten pilvisolmujen käyttöönottoa ja käyttöönottoa.

Näiden ehdotuspyyntöjen hakuaika päättyy 20. helmikuuta 2024 klo 17.00. Lisätietoja näiden ehdotuspyyntöjen haku-, arviointi- ja myöntämismenettelystä on saatavilla verkkotiedotuspäivänä 26. lokakuuta.

Lisätietoja

Ehdotuspyynnöt

Verkkojen Eurooppa väline (CEF)

Related content

CEF Digital Info Day - Call for proposals 3

Event | 26 lokakuuta 2023

The Info Day will take place online. This call for proposals under the digital strand of the Connecting Europe Facility (CEF) programme has for deadline 17 January 2024.