Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Над 240 милиона евро за допълнително подпомагане на инфраструктурите за цифрова свързаност

Комисията откри трети набор от покани за представяне на предложения на стойност над 240 милиона евро по цифровото направление на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), за да се засили внедряването на свръхбързи, сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури.

5G sign with fiber optics background

iStock photo Getty images plus

Програмата „Цифрови технологии“ на МСЕ ще допринесе за развитието на гигабитовите и 5G мрежите, както и за повишаването на капацитета и устойчивостта на цифровите опорни инфраструктури и цифровизацията на транспортните и енергийните мрежи.

Този нов набор от покани за представяне на предложения включва 5G покритие по протежение на транспортните коридори (100 милиона евро); 5G и облак за интелигентни общности (51 милиона евро); и опорна свързаност за цифровите глобални портали (90 милиона евро).

Първите две призиви са насочени към подобряване на 5G свързаността в селските общности и градските райони, за да се гарантира, че всички граждани на ЕС имат достъп до цифрови технологии и услуги. Призивите също така подкрепят развитието на 5G инфраструктура по европейските транспортни коридори, например за подкрепа на услугите за пътна безопасност и за предоставяне на услуги за гигабитова свързаност на ползвателите на превозни средства и пътниците, като същевременно се гарантира интегрирането на 5G/облачните периферни услуги.

Чрез поканата за представяне на предложения за цифрови глобални портали МСЕ — Цифрови технологии ще подкрепя опорните връзки, главно чрез подводни кабели, за да се подобрят ефективността и устойчивостта на мрежите за свързаност в островите и морските региони, както и в отдалечените, най-отдалечените и слабо населените райони, както и между ЕС и трети държави. Това е от ключово значение за повишаване на капацитета и устойчивостта на цифровите мрежи на Съюза в съответствие със стратегията на ЕС Global Gateway.

Развитието на широкоразпространена и висококачествена свързаност е една от целите на цифровото десетилетие, което също така ще даде възможност на ЕС да постигне важни цели в областта на цифровите технологии, като например необходимостта от ускоряване на внедряването и навлизането на периферни облачни възли, наред с другото.

Крайният срок за кандидатстване по тези покани за представяне на предложения е 20 февруари 2024 г., 17.00 ч. Повече информация относно процеса на кандидатстване, оценка и възлагане за този набор от покани ще бъде на разположение в онлайн информационния ден на 26 октомври.

Повече информация

Покани за представяне на предложения

Механизъмза свързване на Европа (МСЕ)

Related content

CEF Digital Info Day - Call for proposals 3

Event | 26 октомври 2023

The Info Day will take place online. This call for proposals under the digital strand of the Connecting Europe Facility (CEF) programme has for deadline 17 January 2024.