Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Ponad 240 mln EUR na dalsze wsparcie infrastruktury łączności cyfrowej

Komisja ogłosiła trzeci zestaw zaproszeń do składania wniosków o wartości ponad 240 mln EUR w ramach komponentu cyfrowego instrumentu „Łącząc Europę”, aby wzmocnić wdrażanie ultraszybkiej, bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej.

5G sign with fiber optics background

iStock photo Getty images plus

Program „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe przyczyni się do rozwoju sieci gigabitowych i sieci 5G, a także do zwiększenia zdolności i odporności cyfrowej infrastruktury szkieletowej oraz cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych.

Ten nowy zestaw zaproszeń do składania wniosków obejmuje zasięg sieci 5G wzdłuż korytarzy transportowych (100 mln EUR); 5G i chmura Edge Cloud for Smart Communities (51 mln EUR); oraz sieci połączeń szkieletowych na potrzeby cyfrowej strategii Global Gateway (90 mln EUR).

Pierwsze dwa zaproszenia do składania wniosków koncentrują się na poprawie łączności 5G w społecznościach wiejskich i na obszarach miejskich, aby zapewnić wszystkim obywatelom UE dostęp do technologii i usług cyfrowych. Zaproszenia do składania wniosków wspierają również rozwój infrastruktury 5G wzdłuż europejskich korytarzy transportowych, na przykład w celu wspierania usług w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i świadczenia usług łączności gigabitowej dla użytkowników pojazdów i pasażerów, przy jednoczesnym zapewnieniu integracji sieci 5G/chmury brzegowej.

W ramach zaproszenia do składania wniosków w ramach cyfrowej strategii Global Gateway instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe będą wspierać połączenia szkieletowe, głównie za pomocą kabli podmorskich, aby poprawić wydajność i odporność sieci łączności na wyspach i w regionach nadmorskich, a także na obszarach oddalonych, najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych, a także między UE a państwami trzecimi. Ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia zdolności i odporności unijnych sieci cyfrowych, zgodnie z unijną strategią Global Gateway.

Rozwój powszechnej i wysokiej jakości łączności jest jednym z celów cyfrowej dekady, która umożliwi również UE osiągnięcie ważnych celów cyfrowych, takich jak m.in. potrzeba przyspieszenia wdrażania i wykorzystania węzłów chmury brzegowej.

Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2024 r. o godz. 17.00. Więcej informacji na temat procesu składania wniosków, oceny i przyznawania dotacji w ramach tego zestawu zaproszeń będzie dostępne w dniu informacyjnym online 26 października.

Więcej informacji

Zaproszenia do składania wniosków

Instrument Łącząc Europę (CEF)

Related content

CEF Digital Info Day - Call for proposals 3

Event | 26 październik 2023

The Info Day will take place online. This call for proposals under the digital strand of the Connecting Europe Facility (CEF) programme has for deadline 17 January 2024.