Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Viac ako 240 miliónov EUR na ďalšiu podporu infraštruktúr digitálnej pripojiteľnosti

Komisia vyhlásila tretí súbor výziev na predkladanie návrhov v hodnote viac ako 240 miliónov EUR v rámci digitálnej zložky Nástroja na prepájanie Európy (NPE) s cieľom posilniť zavádzanie ultrarýchlych, bezpečných a udržateľných digitálnych infraštruktúr.

5G sign with fiber optics background

iStock photo Getty images plus

Program NPE – Digitalizácia prispeje k rozvoju gigabitových a 5G sietí, ako aj k zvýšeniu kapacity a odolnosti digitálnych chrbticových infraštruktúr a k digitalizácii dopravných a energetických sietí.

Tento nový súbor výziev zahŕňa pokrytie 5G pozdĺž dopravných koridorov (100 miliónov EUR); 5G a Edge Cloud pre inteligentné spoločenstvá (51 miliónov EUR); a chrbticová konektivita pre digitálne globálne brány (90 miliónov EUR).

Prvé dve výzvy sa zameriavajú na zlepšenie pripojiteľnosti 5G vo vidieckych komunitách a mestských oblastiach s cieľom zabezpečiť, aby všetci občania EÚ mali prístup k digitálnym technológiám a službám. Výzvy takisto podporujú rozvoj infraštruktúry 5G pozdĺž európskych dopravných koridorov, napríklad na podporu služieb bezpečnosti cestnej premávky a poskytovanie služieb gigabitového pripojenia používateľom vozidiel a cestujúcim pri súčasnom zabezpečení integrácie 5G/cloud edge.

Prostredníctvom výzvy Digitálnej globálnej brány bude NPE – Digitalizácia podporovať chrbticové pripojenia, najmä prostredníctvom podmorských káblov, s cieľom zlepšiť výkonnosť a odolnosť sietí pripojiteľnosti na ostrovoch a prímorských regiónoch, ako aj vo vzdialených, najvzdialenejších a riedko osídlených oblastiach a medzi EÚ a tretími krajinami. Je to kľúčové na zvýšenie kapacity a odolnosti digitálnych sietí Únie v súlade so stratégiou EÚ Global Gateway.

Rozvoj rozsiahleho a vysokokvalitného pripojenia je jedným z cieľov digitálneho desaťročia, ktorý EÚ umožní dosiahnuť aj dôležité digitálne ciele, ako je okrem iného potreba urýchliť zavádzanie a využívanie okrajových cloudových uzlov.

Lehota na podanie prihlášok na tieto výzvy na predkladanie návrhov je 20. februára 2024 o 17.00 hod. Viac informácií o postupe podávania prihlášok, hodnotenia a udeľovania cien v súvislosti s týmto súborom výziev bude k dispozícii v online informačnom dni 26. októbra.

Viac informácií

Výzvy na predkladanie návrhov

Nástroj na prepojenie Európy ( CEF)

Related content

CEF Digital Info Day - Call for proposals 3

Event | 26 Október 2023

The Info Day will take place online. This call for proposals under the digital strand of the Connecting Europe Facility (CEF) programme has for deadline 17 January 2024.