Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Více než 240 milionů eur na další podporu infrastruktur pro digitální konektivitu

Komise zveřejnila třetí soubor výzev k předkládání návrhů v hodnotě více než 240 milionů EUR v rámci digitální složky Nástroje pro propojení Evropy s cílem posílit zavádění ultrarychlých, bezpečných a udržitelných digitálních infrastruktur.

5G sign with fiber optics background

iStock photo Getty images plus

Digitální program Nástroje pro propojení Evropy přispěje k rozvoji gigabitových sítí a sítí 5G, jakož i ke zvýšení kapacity a odolnosti digitálních páteřních infrastruktur a k digitalizaci dopravních a energetických sítí.

Tento nový soubor výzev zahrnuje pokrytí sítí 5G podél dopravních koridorů (100 milionů EUR); 5G a Edge Cloud pro inteligentní komunity (51 milionů EUR); a páteřní konektivita pro digitální globální brány (90 milionů EUR).

První dvě výzvy se zaměřují na zlepšení konektivity 5G ve venkovských komunitách a městských oblastech s cílem zajistit, aby všichni občané EU měli přístup k digitálním technologiím a službám. Výzvy rovněž podporují rozvoj infrastruktury 5G podél evropských dopravních koridorů, například s cílem podpořit služby v oblasti bezpečnosti silničního provozu a poskytovat služby gigabitového připojení uživatelům vozidel a cestujícím a zároveň zajistit integraci 5G/cloud edge.

Prostřednictvím výzvy Digital Global Gateways bude Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií podporovat páteřní spojení, zejména prostřednictvím podmořských kabelů, s cílem zlepšit výkonnost a odolnost sítí konektivity na ostrovech a přímořských regionech, jakož i v odlehlých, nejvzdálenějších a řídce osídlených oblastech a mezi EU a třetími zeměmi. To je klíčové pro zvýšení kapacity a odolnosti digitálních sítí Unie v souladu se strategií EU Global Gateway.

Rozvoj rozsáhlého a vysoce kvalitního připojení je jedním z cílů digitální dekády, což EU rovněž umožní dosáhnout důležitých digitálních cílů, jako je mimo jiné potřeba urychlit zavádění a zavádění tzv. edge cloudových uzlů.

Lhůta pro podání návrhů je 20. února 2024 v 17:00. Další informace o podávání žádostí, hodnocení a postupu udělování grantů pro tento soubor výzev budou k dispozici na internetovém informačním dni 26. října.

Více informací

Výzvy k předkládání návrhů

Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Related content

CEF Digital Info Day - Call for proposals 3

Event | 26 Říjen 2023

The Info Day will take place online. This call for proposals under the digital strand of the Connecting Europe Facility (CEF) programme has for deadline 17 January 2024.