Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Üle 240 miljoni euro, et täiendavalt toetada digitaalse ühenduvuse taristuid

Komisjon on Euroopa ühendamise rahastu digiharu raames avanud kolmanda projektikonkursi, mille väärtus on üle 240 miljoni euro, et tugevdada ülikiirete, turvaliste ja kestlike digitaristute kasutuselevõttu.

5G sign with fiber optics background

iStock photo Getty images plus

Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna programm aitab kaasa gigabiti- ja 5G- võrkude arendamisele, digitaalsete tuumiktaristute suutlikkuse ja vastupidavuse suurendamisele ning transpordi- ja energiavõrkude digitaliseerimisele.

Need uued projektikonkursid hõlmavad 5G leviala transpordikoridorides (100 miljonit eurot); 5G ja edgepilv arukatele kogukondadele (51 miljonit eurot); ja digivärava tuumikühendus (90 miljonit eurot).

Esimesed kaks projektikonkurssi keskenduvad 5G ühenduvuse parandamisele maakogukondades ja linnapiirkondades, et tagada kõigile ELi kodanikele juurdepääs digitehnoloogiale ja -teenustele. Konkursikutsetega toetatakse ka 5G taristu arendamist Euroopa transpordikoridorides, näiteks liiklusohutuse teenuste toetamiseks ja gigabitiühenduvusteenuste pakkumiseks sõidukite kasutajatele ja reisijatele, tagades samal ajal 5G/pilvserva integreerimise.

Digilobaalvärava projektikonkursi kaudu toetatakse Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna tuumikühendusi, peamiselt merekaablite kaudu, et parandada ühenduvusvõrkude tulemuslikkust ja vastupidavust saartel ja mereäärsetes piirkondades, samuti kaugetes, äärepoolseimates ja hõredalt asustatud piirkondades ning ELi ja kolmandate riikide vahel. See on oluline, et suurendada liidu digivõrkude suutlikkust ja vastupidavust kooskõlas ELi strateegiaga „Global Gateway“.

Laialt levinud ja kvaliteetse ühenduvuse arendamine on üks digikümnendi eesmärkidest, mis võimaldab ELil saavutada ka olulisi digieesmärke, nagu vajadus kiirendada servpilvesõlmede kasutuselevõttu ja kasutuselevõttu.

Nende konkursikutsete esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2024 kell 17.00. Rohkem teavet nende konkursikutsete taotlemise, hindamise ja toetuse andmise menetluse kohta on kättesaadav 26. oktoobril toimuval veebipõhisel teabepäeval.

Täiendav teave

Konkursikutsed

Euroopa ühendamise rahastu (CEF)

Related content

CEF Digital Info Day - Call for proposals 3

Event | 26 oktoober 2023

The Info Day will take place online. This call for proposals under the digital strand of the Connecting Europe Facility (CEF) programme has for deadline 17 January 2024.