Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Etenemissuunnitelma seuraavan sukupolven esineiden internetiä varten Euroopassa

Seuraavan sukupolven esineiden internetin (NGIoT) koordinointi- ja tukitoimessa (CSA) on julkaistu etenemissuunnitelma, joka sisältää ennusteita ja painopisteitä esineiden internetin ja reunalaskennan tutkimusta ja käyttöönottoa varten vuosina 2021–2027 Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Next-Generation Internet of Things

Tällä hetkellä 80 prosenttia datan käsittelystä ja analysoinnista tapahtuu datakeskuksissa ja keskitetyissä tietojenkäsittelylaitoksissa ja 20 prosenttia älykkäissä verkkoon liitetyissä esineissä. Seuraavien viiden vuoden aikana vähintään 75 prosenttia tietojenkäsittelystä ja analysoinnista tapahtuu verkon reunalla. Tässä ajattelutavan muutoksessa Euroopan on hyödynnettävä hajauttamissuuntausta uusien esineiden internetin ja reunalaskentavalmiuksien avulla ja hyödynnettävä yhteisöjensä asiantuntemusta fyysisessä, teollisessa ja digitaalisessa maailmassa, jotta kummastakin maailmasta saataisiin paras mahdollinen kohti Euroopan seuraavan sukupolven esineiden internetiä ja reunalaskentainfrastruktuuria.

Reunalaskenta muuttaa sitä, miten ymmärrämme, arvioimme ja hallitsemme ympäristöämme. Se vaikuttaa pilvipalveluihin, tekoälyyn, energian aggregointiin, täsmäviljelyyn, valmistukseen, datakeskuksiin, sähköiseen liikkuvuuteen ja autonomisiin ajoneuvoihin ja tuo mukanaan innovointiaallon, joka parantaa merkittävästi elämäämme.

Hankkeen elinkaaren päätyttyä NGIoT- hankkeessa julkaistiin tammikuussa 2022 valkoinen kirja esineiden internetin tutkimuksen, innovoinnin ja käyttöönoton prioriteeteista EU:ssa ja esitetään sen tulokset suosituksina alan asiantuntijoille. Etenemissuunnitelmassa esitetään laaja näkemys esineiden internetiin liittyvistä tutkimus- ja innovointinäkökohdista, ja siinä kootaan yhteen sidosryhmien osallistumisen, kyselyjen ja illan erilaiset tulokset, kuten seuraavan sukupolven esineiden internetiä ja reunalaskentaa käsittelevä strategiafoorumi ja digitaalista riippumattomuutta tietotekniikan jatkumossa käsittelevä työpaja.

Kuva 1: Seuraavan sukupolven esineiden internetin etenemissuunnitelman T & I-ulottuvuus.

 

NGIoT-etenemissuunnitelmassa valotetaan kehittyviä seuraavan sukupolven esineiden internet- ja reunatekniikoita sekä mahdollisia sovelluskäyttötapauksia. Ehkä suurin mahdollisuus on esineiden internetin älykäs reunalaite, jossa esimerkiksi miljardit älykkäät, tekoälyyn perustuvat anturit ja toimilaitteet keräävät, käsittelevät ja analysoivat dataa reaaliaikaisesti, yksittäin tai lämmittäen. EU:n etenemissuunnitelmaan sisältyvissä esineiden internetin tutkimuksen, innovoinnin ja käyttöönoton painopisteissä esitetään hankkeen lopulliset suositukset, ja ne ovat haettavissa NGIoT-portaalista.

Seuraavat vaiheet ja jatkotoimet toteutetaan tulevan esineiden internetin teemaviikon aikana, joka järjestetään Dublinissa 20.–23. kesäkuuta 2022.

Lataa NGIoT-raportti täältä.

 

Taustaa

Kun otetaan huomioon teknisen kehityksen ja innovoinnin nopeus tieto- ja viestintätekniikan alalla (esimerkiksi mikroelektroniikka, käsittelykapasiteetti, yhteenliitettävyys), tässä etenemissuunnitelmassa esitetään erilaisia tutkimuksen ja innovoinnin juuria, jotka eivät ehkä ole täysin toteuttamiskelpoisia tällä hetkellä, mutta integrointi tasoittaa tietä uusille sovelluksille ja palveluille. Tällä kaukaisempaan suuntaan suuntautuvalla ajattelutavalla on valtava taloudellinen potentiaali hyödyntämällä paikallista hajautettua laskentainfrastruktuuria, ja se helpottaa uusien palvelujen ja liiketoimintamallien luomista kiinnittäen erityistä huomiota pk-yritysten ja startup-yritysten rooliin.

Kauko- tai laitereunajärjestelmät juontuvat paljon enemmän vertikaalisista sektoreista sovellusten ympärillä kuin nykyiset yleisluonteisemmat pilvipalvelujen liiketoimintamallit. EU:n ulkopuoliset toimijat hallitsevat 75 prosenttia Euroopan pilvipalvelumarkkinoista. Tässä innovointiaallossa avoimella lähteellä on keskeinen rooli, ja reunalaskenta on jo alkanut toimia luonnostaan avoimena ekosysteeminä. Sitä tuetaan Horisontti Eurooppa -ohjelman klusterista 4 Destination 3: Pilvipalveluista esineiden internetiin, jotta voidaan tukea teollista yhteistyötä avoimien alustojen ja standardien avulla ja saavuttaa Euroopan johtoasema koko reunaekosysteemissä.