Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

En färdplan för nästa generations sakernas internet i Europa

Next Generation Internet of Things (NGIoT) har offentliggjort en färdplan med prognoser och prioriteringar för forskning och spridning inom sakernas internet och edge computing från 2021 till 2027 i och utanför Europa.

Next-Generation Internet of Things

I dag sker 80 % av behandlingen och analysen av data i datacentraler och centraliserade datoranläggningar, och 20 % i smarta uppkopplade objekt. Inom de närmaste 5 åren kommer 75 % eller mer av behandlingen och analysen av data att ske i nätets kant. Inom ramen för detta paradigmskifte måste Europa dra nytta av decentraliseringstendensen genom ny sakernas internet och kapacitet för edge computing, och utnyttja sina lokalsamhällens sakkunskap i den fysiska och industriella världen och i den digitala världen för att få ut det bästa av båda världen till Europas nästa generations infrastruktur för sakernas internet och edge computing.

Edge computing kommer att förändra hur vi känner, utvärderar och kontrollerar vår miljö. Det kommer att påverka moln, artificiell intelligens, energiaggregering, precisionsjordbruk, tillverkning, datacentraler, elektromobilitet och självkörande fordon, vilket kommer att leda till en innovationsvåg som dramatiskt kommer att förbättra våra liv.

För att markera slutet på projektets livscykel offentliggjorde NGIoT-projektet i januari 2022 sin vitbok om en karta över prioriteringar förforskning, innovation och spridning inom sakernas internet i EU, där resultaten presenterades som rekommendationer till experter på området. I färdplanen, som ger en bred bild av relevanta aspekter av forskning och innovation inom sakernas internet, konsolideras olika resultat av intressenternas engagemang, undersökningar och kvällar, såsom Next Generation IoT-forumet för Edge Computing Strategy Forum och workshoppen om digitalt oberoende i databehandlingskontinuitet.

Fig. 1: Forsknings- och innovationsdimensionerna i nästa generations färdplan för sakernas internet.

 

Färdplanen för NGIoT belyser framväxande nästa generations sakernas internet och spetsteknik samt potentiella användningsfall för tillämpningar. Kanske är den största möjligheten i fråga om smarta enheter för sakernas internet i kanten, där till exempel miljarder intelligenta, AI-drivna sensorer och manöverdon samlar in, behandlar och analyserar data i realtid, enskilt eller som en svärm. Prioriteringarna för forskning, innovation och spridning inom sakernas internet i EU:s färdplan innehåller projektets slutliga rekommendationer och kan hämtas via NGIoT-portalen.

Nästa steg och en uppföljning kommer att äga rum under den kommande veckan för sakernas internet i Dublin den 20–23 juni 2022.

Ladda ner NGIoT-rapporten här.

 

Bakgrund till tvisten

Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen och innovationen inom IKT-sektorn (t.ex. mikroelektronik, bearbetningskapacitet, konnektivitet) visar denna färdplan olika forsknings- och innovationsrötter som kanske inte är helt genomförbara i dag, men integration kommer att bana väg för nya tillämpningar och tjänster. Detta försprång kommer att ha en enorm ekonomisk potential genom att utnyttja en lokal, distribuerad datainfrastruktur och kommer att underlätta skapandet av nya tjänster och affärsmodeller, med särskild uppmärksamhet på små och medelstora företags och nystartade företags roll.

System med ”far edge” eller ”device edge” är mycket mer rotade i vertikala sektorer kring tillämpningarna än dagens mer allmänna affärsmodeller för molntjänster. ett område där 75 % av den europeiska molnmarknaden domineras av aktörer utanför EU. I denna innovationsvåg kommer öppen källkod att spela en viktig roll, och edge computing har redan påbörjats som ett i sig öppet ekosystem. Det stöds inom ramen för Horisont Europa-programmets kluster 4 Destination 3: Från Cloud till Edge till sakernas internet för att stödja industriellt samarbete genom öppna plattformar och standarder och uppnå europeiskt ledarskap över hela kantekosystemet.