Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Een routekaart voor het internet der dingen van de volgende generatie in Europa

De coördinatie- en ondersteuningsactie (Next-Generation Internet of Things — NGIoT) van de Next-Generation Internet of Things (CSA) heeft een routekaart gepubliceerd met prognoses en prioriteiten voor onderzoek en uitrol op het gebied van IoT en edge computing van 2021 tot 2027 in heel Europa en daarbuiten.

Next-Generation Internet of Things

Momenteel vindt 80 % van de verwerking en analyse van gegevens plaats in datacentra en gecentraliseerde computerfaciliteiten, en 20 % in slimme verbonden objecten. In de komende 5 jaar zal 75 % of meer van de gegevensverwerking en -analyse aan de rand van het netwerk plaatsvinden. In het kader van deze paradigmaverschuiving moet Europa profiteren van de decentralisatietrend door middel van nieuwe capaciteiten op het gebied van het internet der dingen (IoT) en edgecomputing, en gebruik maken van de expertise van zijn gemeenschappen in de fysieke, industriële en digitale wereld om de beste van beide werelden naar de Europese infrastructuur van de volgende generatie IoT en edge computing te brengen.

Edgecomputing zal veranderen hoe we onze omgeving begrijpen, evalueren en controleren. Het zal gevolgen hebben voor de cloud, kunstmatige intelligentie, energieaggregatie, precisielandbouw, productie, datacentra, elektromobiliteit en autonome voertuigen, waardoor een golf van innovatie ontstaat die ons leven drastisch zal verbeteren.

Om het einde van de levenscyclus van het project te markeren, publiceerde het NGIoT-project in januari 2022 zijn witboek over een routekaartvoor de prioriteiten op hetgebied van onderzoek, innovatie en uitrol van het internet der dingen in de EU, waarin de bevindingen worden gepresenteerd als aanbevelingen aan deskundigen op dit gebied. De routekaart, die een brede kijk op relevante onderzoeks- en innovatieaspecten van het internet der dingen schetst, consolideert de verschillende resultaten van de betrokkenheid van belanghebbenden, enquêtes en evenementen, zoals het Next-Generation IoT & Edge Strategy Forum en de workshop over digitale autonomie in het continuüm van computers.

Figuur 1: O & I-dimensies van het stappenplan voor het internet der dingen van de volgende generatie.

 

De routekaart voor NGIoT werpt licht op opkomende IoT- en edgetechnologieën van de volgende generatie en op mogelijke toepassingen. Misschien is de grootste kans gelegen in de ruimte van „smart edge IoT” -apparaten, waar bijvoorbeeld miljarden intelligente, AI-gestuurde sensoren en actuatoren gegevens in real time, individueel of als swarm zullen verzamelen, verwerken en analyseren. De prioriteiten voor onderzoek, innovatie en uitrol van het internet der dingen in de routekaart van de EU bevatten de definitieve aanbevelingen van het project en kunnen worden geraadpleegd via het NGIoT-portaal.

De volgende stappen en een follow-up zullen plaatsvinden tijdens de komende IoT-week, die van 20 tot en met 23 juni 2022 in Dublin plaatsvindt.

Download hier het NGIoT-verslag.

 

Achtergrond

Gezien de snelheid van technologische ontwikkeling en innovatie in de ICT-sector (bijvoorbeeld micro-elektronica, verwerkingscapaciteit, connectiviteit), laat deze routekaart verschillende onderzoeks- en innovatiewortels zien die momenteel misschien niet haalbaar zijn, maar integratie zal de weg effenen voor nieuwe toepassingen en diensten. Dit paradigma naar de verf zal een enorm economisch potentieel hebben door een lokale, gedistribueerde computerinfrastructuur te benutten, en zal de ontwikkeling van nieuwe diensten en bedrijfsmodellen vergemakkelijken, met bijzondere aandacht voor de rol van kmo’s en start-ups.

„Far edge” — of „device edge” -systemen zijn veel meer geworteld in verticale sectoren rond de toepassingen dan de huidige bedrijfsmodellen voor algemene clouddiensten; een gebied waar 75 % van de Europese cloudmarkt wordt gedomineerd door spelers van buiten de EU. In deze innovatiegolf zal open source een belangrijke rol spelen en edge computing is al begonnen als inherent open ecosysteem. Het wordt ondersteund in het kader van cluster 4 Bestemming 3 van het programma Horizon Europa: Van Cloud tot Edge to IoT om industriële samenwerking te ondersteunen door middel van open platforms en normen en zo Europees leiderschap in het hele ecosysteem te bereiken.