Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalinen yksityisyys

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ja yleinen tietosuoja-asetus auttavat varmistamaan EU:n kansalaisten digitaalisen yksityisyyden.

    Tabletti, jossa on hakupalkki, johon on kirjoitettu ”yksityisyys”

Kun käytät verkkoa, annat usein tärkeät henkilötiedot, kuten nimesi, osoitteesi ja luottokorttisi numeron, Internet-palveluntarjoajallesi ja käyttämällesi verkkosivustolle. Mitä näille tiedoille tapahtuu? Voiko se joutua vääriin käsiin? Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen?

EU:n yhteiset säännöt on laadittu sen varmistamiseksi, että henkilötietojen suoja on korkeatasoinen kaikkialla. Tällä hetkellä EU:n tietosuojalainsäädännön kaksi pääkohtaa ovat sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) ja yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi perustuu EU:n televiestintä- ja tietosuojakehyksiin sen varmistamiseksi, että kaikessa yleisissä verkoissa tapahtuvassa viestinnässä kunnioitetaan perusoikeuksia. Tietosuojan ja yksityisyyden suojan olisi oltava korkeatasoista riippumatta käytetystä tekniikasta.

Euroopan komissio antoi vuonna 2017 ehdotuksen asetukseksi sähköisen viestinnän tietosuojasta ja sen korvaamisesta. 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus varmistaa, että henkilötietoja voidaan kerätä vain tiukoin ehdoin ja laillisia tarkoituksia varten. Henkilötietojasi keräävien ja hallinnoivien organisaatioiden on myös suojattava niitä väärinkäytöltä ja kunnioitettava tiettyjä oikeuksia.

”Evästeitä” ja muita laitteita koskeva tietoinen suostumus

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaan EU-maiden on varmistettava, että käyttäjät myöntävät suostumuksensa ennen kuin evästeet (käyttäjän selaimeen tallennetut pienet tekstitiedostot) tallennetaan ja niitä käytetään tietokoneissa, älypuhelimissa tai muussa Internetiin liitetyssä laitteessa.

Asetusluonnoksessa otetaan käyttöön sisäänrakennetun yksityisyyden suojan käsite, jonka avulla käyttäjät voivat valita korkeamman tai alemman yksityisyyden tason.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Teleoperaattoreilla ja Internet-palveluntarjoajilla on valtava määrä asiakkaiden tietoja, jotka on pidettävä luottamuksellisina ja turvallisina. Joskus arkaluonteisia tietoja voidaan kuitenkin varastaa, kadottaa tai käyttää laittomasti. Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivillä varmistetaan, että palveluntarjoaja ilmoittaa kaikista henkilötietojen tietoturvaloukkauksista kansalliselle viranomaiselle ja ilmoittaa tilaajalle tai henkilölle suoraan kaikista henkilötietoihin tai yksityisyyteen liittyvistä riskeistä.

Asetusluonnoksessa ei ole erityisiä säännöksiä henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, vaan se perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen asiaankuuluviin säännöksiin.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio julkaisee suosituksen kyselyn jälkeisestä kryptografiasta

Komissio on tänään julkaissut suosituksen vuosineljänneksen jälkeisestä salauksesta kannustaakseen jäsenvaltioita kehittämään ja panemaan täytäntöön yhdenmukaisen lähestymistavan EU:n siirtyessä kvantumin jälkeiseen salaukseen. Tämä auttaa varmistamaan, että EU:n digitaaliset infrastruktuurit ja palvelut ovat turvallisia seuraavalla digitaalisella aikakaudella.

PRESS RELEASE |
Ensimmäinen EU:n laajuinen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä Euroopan digitaalisen tilan turvallisuuden parantamiseksi

Komissio on hyväksynyt kaikkien aikojen ensimmäisen eurooppalaisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän EU:n kyberturvallisuusasetuksen mukaisesti. Järjestelmä tarjoaa unionin laajuisia sääntöjä ja menettelyjä, jotka koskevat tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden sertifiointia niiden elinkaaren aikana, mikä tekee niistä käyttäjien kannalta luotettavampia.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Yksityisyys ja turvallisuus verkossa

EU:n yhteiset säännöt takaavat korkeatasoisen yksityisyyden suojan verkossa. EU on sitoutunut varmistamaan, että kansalaiset ja erityisesti lapset ovat turvallisia verkossa.

Syventävää tietoa

Katso myös