Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ehdotus sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseksi

Euroopan komission ehdotuksella sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseksi pyritään vahvistamaan luottamusta ja turvallisuutta digitaalimaailmassa.

    Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen: Sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevat tiukemmat säännöt

Miksi sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädäntöä uudistetaan?

EU:n lainsäädännön on pysyttävä nopeassa tahdissa, jossa tietotekniikkaan perustuvat palvelut kehittyvät ja kehittyvät.

Komissio on viime vuosina käynnistänyt tietosuojakehyksen merkittävän nykyaikaistamisen, joka huipentui yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) hyväksymiseen. Sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädäntöä on mukautettava vastaamaan näitä uusia sääntöjä.

Komission ehdotuksen keskeiset kohdat

Komissio hyväksyi sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta koskevan ehdotuksen vuonna 2017. Samana vuonna Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön ja antoi esittelijälle valtuudet aloittaa toimielinten väliset neuvottelut. 

Sähköisen viestinnän tietosuojasääntöjä koskeva asetusehdotus sisältää seuraavat:

  • Uusia pelaajia: tietosuojasääntöjä sovelletaan tulevaisuudessa myös uusiin pelaajiin, jotka tarjoavat sähköisiä viestintäpalveluja, kuten WhatsApp, Facebook Messenger ja Skype. Näin varmistetaan, että nämä suositut palvelut takaavat samantasoisen viestinnän luottamuksellisuuden kuin perinteiset teleoperaattorit.
  • Tiukemmat säännöt: kaikki EU:n kansalaiset ja yritykset saavat samantasoisen sähköisen viestinnän suojan tämän suoraan sovellettavan asetuksen avulla. Yritykset hyötyvät myös yhdestä sääntökokonaisuudesta eri puolilla EU:ta.
  • Viestinnän sisältö ja metatiedot: yksityisyys on taattu viestinnän sisällölle ja metatiedoille. Metadata – tietoja, jotka kuvaavat muita tietoja, kuten tekijää, luotua päivämäärää ja sijaintia– on korkea yksityisyyden komponentti, ja se olisi anonymisoitava tai poistettava, jos käyttäjät eivät ole antaneet suostumustaan, ellei tietoja tarvita laskutusta varten.
  • Uusia liiketoimintamahdollisuuksia: kun viestintätietojen käsittelyyn on annettu suostumus, perinteisillä teleoperaattoreilla on enemmän mahdollisuuksia tarjota lisäpalveluja ja kehittää liiketoimintaansa. He voisivat esimerkiksi tuottaa lämpökarttoja, jotka osoittavat yksilöiden läsnäolon. Nämä voisivat auttaa viranomaisia ja liikenneyrityksiä uusien infrastruktuurihankkeiden kehittämisessä.
  • Yksinkertaisemmat säännöt evästeistä: evästesäännöstä, joka on johtanut internetin käyttäjille osoitettujen suostumuspyyntöjen ylikuormittamiseen, virtaviivaistetaan. Uusi sääntö on käyttäjäystävällisempi, koska selainasetukset tarjoavat helpon tavan hyväksyä tai hylätä seurantaevästeet ja muut tunnisteet. Ehdotuksessa selvennetään myös, että suostumusta ei tarvita yksityisyyteen tunkeutuviin evästeisiin, jotka parantavat Internet-kokemusta, kuten evästeet, jotka muistavat ostos-cart-historian tai laskevat verkkosivuston vierailijoiden määrän. 
  • Suoja roskapostia vastaan: tällä ehdotuksella kielletään ei-toivottu sähköinen viestintä sähköpostitse, tekstiviestillä ja automaattisilla puhelulaitteilla. Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen ihmiset joko suojataan oletusarvoisesti tai he voivat käyttää soittokieltoluetteloa puheluiden markkinoinnin lopettamiseen. Markkinointisoittajien on näytettävä puhelinnumeronsa tai käytettävä erityistä etuliitettä, joka ilmaisee markkinointipuhelun.
  • Täytäntöönpanon tehostaminen: asetuksen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta vastaavat tietosuojaviranomaiset, jotka jo vastaavat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista säännöistä.

Tarkistusprosessi

Ennen uuden ehdotuksen valmistelua komissio järjesti sidosryhmien kanssa seminaareja ja järjesti julkisen verkkokuulemisen. Koko raportti julkisesta kuulemisesta on julkaistu, ja se on yleisön saatavilla lisätietoja varten.

Heinäkuussa 2016 tehtiin kysely, jossa kerättiin kansalaisten näkemyksiä. Vaikutustenarviointi, jonka tueksi tehtiin tutkimus, ja sen tuloksena tehty asetusluonnos hyväksyttiin.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
EU:n syöväntorjuntasuunnitelma: Eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen käynnistäminen

Komissio käynnisti aiemmin tällä viikolla Brysselissä järjestetyssä tapahtumassa eurooppalaisen syöpäkuvantamisaloitteen, jonka tarkoituksena on tukea terveydenhuollon tarjoajia, tutkimuslaitoksia ja innovoijia, jotta syövän hoitoon liittyviä innovatiivisia datavetoisia ratkaisuja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalinen yksityisyys

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ja yleinen tietosuoja-asetus auttavat varmistamaan EU:n kansalaisten digitaalisen yksityisyyden.

Lue lisää