Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tieto- ja viestintätekniikan standardointia koskeva jatkuva suunnitelma

EU:n säännöllisesti päivitettävässä suunnitelmassa esitetään yleiskatsaus alustaviin ja täydentäviin tieto- ja viestintätekniikan standardointitoimiin, joita on toteutettu EU:n poliittisten toimien tukemiseksi.

    Kaksi ihmistä istuu tietokoneen ääressä, ruumiita kohti näyttöä. Peitossa on tarkistuslistojen ja punkkien kuvakkeet.

© iStock by Getty Images - 1061357372 anyaberkut

Euroopan komissio laati yhteistyössä tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevän eurooppalaisen sidosryhmäfoorumin kanssa vuonna 2020 päivitettävän tieto- ja viestintätekniikan standardointia koskevan suunnitelman. 

Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Siinä luetellaan kaikki EU:n politiikan painopisteiksi määritellyt aiheet, joissa standardoinnilla, standardeilla tai tieto- ja viestintätekniikan teknisillä eritelmillä olisi oltava keskeinen rooli politiikan täytäntöönpanossa.

Se kattaa ”horisontaalisesti tärkeät” teknologiat. Nämä ovat teknologioita, joiden soveltamisella on laaja vaikutus eri teknisillä aloilla tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurien ja standardoinnin yhteydessä.

Voit tutustua verkossa covid-19-pandemiaa koskevaan liikkuvaan suunnitelmaan ja vuoden 2019 liikkuvaan suunnitelmaan

Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, ota yhteyttä sihteeristöön.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tieto- ja viestintätekniikka ja standardointi

Tieto- ja viestintätekniikan eritelmillä varmistetaan, että tuotteet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja olla yhteentoimivia, edistää innovointia ja pitää tieto- ja viestintätekniikan markkinat avoimina ja kilpailukykyisinä.

Katso myös