Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Plan continuu pentru standardizarea TIC

Planul continuu al UE oferă o imagine de ansamblu a activităților de standardizare TIC preliminare și complementare întreprinse în sprijinul activităților de politică ale UE.

    Doi oameni stau la un computer, corpuri spre ecran. O suprapunere are pictograme de liste de verificare și căpușe.

© iStock by Getty Images - 1061357372 anyaberkut

Planul continuu pentru standardizarea TIC din 2020 a fost elaborat de Comisia Europeană în colaborare cu Platforma europeană multipartită privind standardizarea TIC. 

Planul este actualizat anual. Acesta enumeră toate subiectele identificate drept priorități de politică ale UE, în care standardizarea, standardele sau specificațiile tehnice TIC ar trebui să joace un rol-cheie în punerea în aplicare a politicii.

Acesta acoperă tehnologii de „importanță orizontală”. Acestea sunt tehnologii a căror aplicare are un impact larg în diferite domenii tehnice, în contextul infrastructurilor TIC și al standardizării TIC.

Puteți consulta online planul de rulare privind COVID-19 și planulcontinuu pentru 2019

Dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rugăm să contactați secretariatul.

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

TIC și standardizarea

Specificațiile TIC garantează că produsele se pot conecta și interopera între ele, stimulând inovarea și menținând piețele TIC deschise și competitive.

Citiți și