Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Priebežný plán normalizácie IKT

Priebežný plán EÚ poskytuje prehľad predbežných a doplnkových normalizačných činností v oblasti IKT vykonávaných na podporu politických činností EÚ.

    Dvaja ľudia sedia pri počítači, telá smerom k obrazovke. Prekrytie obsahuje ikony kontrolných zoznamov a kliešťov.

© iStock by Getty Images - 1061357372 anyaberkut

Priebežný plán normalizácie IKT na rok 2020 vypracovala Európska komisia v spolupráci s Európskou multilaterálnou platformou pre normalizáciu IKT. 

Plán sa každoročne aktualizuje. Uvádzajú sa v ňom všetky témy identifikované ako politické priority EÚ, v ktorých by normalizácia, normy alebo technické špecifikácie IKT mali zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní politiky.

Vzťahuje sa na technológie „horizontálneho významu“. Ide o technológie, ktorých uplatňovanie má veľký vplyv v rôznych technických oblastiach v kontexte infraštruktúr IKT a normalizácie IKT.

Online si môžete pozrieť priebežný plán pre COVID-19 a priebežný plán na rok 2019. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy, obráťte sa na sekretariát.

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

ICT and standardisation

ICT specifications ensure that products can connect and interoperate with each other, boosting innovation, and keeping ICT markets open and competitive.

Pozri aj