Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Kroczący plan normalizacji ICT

Plan kroczący UE zawiera przegląd wstępnych i uzupełniających działań normalizacyjnych w zakresie ICT podejmowanych w celu wsparcia działań politycznych UE.

    Dwie osoby siedzą przy komputerze, ciała w kierunku ekranu. Nakładka zawiera ikony list kontrolnych i kleszczy.

© iStock by Getty Images - 1061357372 anyaberkut

Komisja Europejska opracowała kroczący plan normalizacji ICT na 2020 r. we współpracy z europejską wielostronną platformą normalizacji ICT. 

Plan jest aktualizowany co roku. Wymieniono w nim wszystkie tematy określone jako priorytety polityki UE, w których normalizacja, normy lub specyfikacje techniczne ICT powinny odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu polityki.

Obejmuje ona technologie o znaczeniu horyzontalnym. Są to technologie, których zastosowanie ma szeroki wpływ na różne dziedziny techniczne, w kontekście infrastruktury ICT i normalizacji ICT.

Można zapoznać się online z planem kroczącym COVID-19 i planemkroczącym na 2019 r. 

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z sekretariatem.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

ICT i normalizacja

Specyfikacje ICT gwarantują, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współdziałać ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwartość i konkurencyjność rynków ICT.

Zobacz też

Identyfikacja specyfikacji ICT

Komisja Europejska opracowała elastyczne podejście do normalizacji przy określaniu nowych specyfikacji technicznych ICT.