Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rullande plan för IKT-standardisering

EU:s löpande plan ger en översikt över preliminära och kompletterande IKT-standardiseringsåtgärder som genomförs till stöd för EU:s politiska verksamhet.

    Två personer sitter vid en dator, kroppar mot skärmen. Ett överlägg innehåller ikoner för checklistor och fästingar.

© iStock by Getty Images - 1061357372 anyaberkut

2020 års löpande plan för IKT-standardisering utarbetades av Europeiska kommissionen i samarbete med den europeiska flerpartsplattformen för IKT-standardisering. 

Planen uppdateras årligen. I rapporten anges alla de frågor som identifierats som EU:s politiska prioriteringar där standardisering, standarder eller tekniska specifikationer för IKT bör spela en nyckelroll i genomförandet av politiken.

Det omfattar teknik av ”horisontell betydelse”. Detta är teknik vars tillämpning har stor inverkan på olika tekniska områden, inom IKT-infrastruktur och IKT-standardisering.

Du kan konsultera den rullande planen för covid-19 och den rullande planen för 2019

Om du har några frågor eller förslag, kontakta sekretariatet.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

IKT och standardisering

IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan kopplas samman och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

Se också

Identifiering av IKT-specifikationer

Europeiska kommissionen har utvecklat ett flexibelt tillvägagångssätt för standardisering när man fastställer nya tekniska specifikationer för IKT.